Vi trenger hospice

Author picture

torsdag 1. februar 2018

dagensdebatt

For de som strir med den siste tiden og døden

Det går nesten ikke en dag uten temaet «den siste tiden og døden» er i media. God informasjon. Til ettertanke og handling.

I dag er det faglig og daglig ledere ved Verdighetssentret omsorg for gamle, som er på banen. Stein Husebø og Odd Jordheim. Når jeg leser artikkelen ser jeg for meg et trivelig lite sted Delvis gjemt mellom noen staute trær og busker. Jeg er i Atlanta USA. Året er 1997. Blir kjørt rundt av min vert.

Vertens kone dement. Besøkte henne hver dag. Dette idylliske stedet huset hospice like ved et stort sykehuskompleks, men lå helt for seg selv. Siden den gang en ivrig hospicetilhenger, men det har ikke hjulpet noe her i Norge. Er derfor glad for at de to nevnte legene tar opp temaet.

På bakgrunn av utredningen På liv og død- Palliasjon til alvorig syke døende (NOU 2017:16). Det viser seg at utredningen har ikke mestret å få frem en felles forståelse for for god palliasjon og eldreosmorg. Hevdes i artikkelen. Bortsett fra 2 medlemmer av utredningsutvalget som henholdsvis ønsker sterkere satsing på barnepalliasjon og på oppretting av egne satsinger på hospice-filosofi og egne hospice fagavdelinger for døende utenfor insyitusjoner.
 
Forfatterne av avisartikkelen presiserer at det handler om å sikre alle de svært sårbare uhelbredelige syke, maksimal livskvalitet og verdighet i deres siste livsfase, uavhengig av alder, diagnose eller oppholdssted. Det handler om livet og døden, og tiden før og etter døden. Hospice betyr egentllg «vandrerhjem» .

De siste 40 år har det internasjonalt blitt et begrep for humanistisk omsorg, en autonom del av helsevesenet, som gir optimal menneskelig og medisinsk behandling for pasienter i livets siste fase. Særlig for demente og deres pårørende. Ser for meg at hospice ville ha passet utmerket for min alzheimssyke kone i de årene hun levde med sykdommen og døde av den.

Kanskje Nasjonalforeningen for folkehelsen og Mental helse i fellesskap burde sette i gang en kampanje for etablering av slike fortreffelige steder, men det er også på sin plass å sørge for palliasjon. Sluttsatsen i dagens artikkel: “Løsningen må være å si ja takk til både palliasjon og hospice. En eldreomsorg som setter hele menneskets verdighet i sentrum.”