Vi må velge

Author picture

torsdag 6. desember 2018

dagensdebatt

Så Kristendom og Islam kan ikke forenes slik Paven vil. Ikke glem hva som står i artikkel 841 i Katekismen

Både Islam og Kristendom faller på om Jesus løy eller ikke. I Islam er det ingen tvil om at Jesus i Koranen er den samme person som omtales som Jesus i det Nye Testamentet. Heller ikke er det noen tvil om at Mary fra Nasaret er Hans «mor». Det er ingen som kan benekte dette utenom å benekte både Koranen og det Nye Testamentet.

Det betyr at når Jesus sier at Han er Guds Sønn, at det ikke finnes noen annen vei til Gud enn gjennom Han, at Han er oppstandelsen og livet, alt er skapt gjennom Ham og mange andre ting så snakker Han sant eller Han lyver. Det finnes INGEN mellomting. Det er umulig å finne en middelvei.

Hvis Jesus skulle ha løyet, noe Han ikke gjør, faller både Islam og Kristendommen. Hvis Han derimot snakker sant faller kun Islam. Dette må vi ta inn over oss. Vi kan ikke holde på å godkjenne andre religioner som sanne. Enten så må vi forholde oss til det Nye Testamentet eller så må vi erklære oss som ateister. Verken Hindu eller Buddhisme kan heller tas i betraktning. Alt utenom NT/GT blir falskt hvis vi forholder oss til at Jesus Kristus snakker sant.

Så når politikere og andre som kaller seg troende flørter med Islam så er det så galt som det går an å bli. Kaller man seg kristen, altså en etterfølger av Jesus Kristus, sier det seg selv at det er ytterst blasfemisk og samtidig gå god for at Islam har noe sannhet i seg. Man må altså velge. Enten er man en av delene eller man fornekter begge. Man kan ikke kompromisse og si at Islam er en sannhetens religion for da kaller man samtidig Jesus for en løgner. Det er ok for en ateist, men det er ikke ok for en muslim eller kristen.

Så Kristendom og Islam kan ikke forenes slik Paven vil. Ikke glem hva som står i artikkel 841 i Katekismen:

841. Kirkens forhold til muslimene. “Frelsesplanen inneholder også de som anerkjenner Skaperen, for det første blant dem er muslimene, disse bekrefter å holde Abrahams tro, og sammen med oss elsker de den ene, barmhjertige Gud, menneskehetens dommer på den siste dagen.»

Den Katolske Institusjon går enormt langt i sin streben etter total økumene. Noe også den Lutherske Institusjon gjør samt flere frikirker. Som Pinsevenner. Man har fellesskap med katolikker og tar ikke avstand fra muslimer og deres lære. Skriften sier dog at det er slik det vil bli i de siste tider og dette kan også en gjenfødt se meget klart.

Vi har faktisk kommet så langt at Reformasjonens 500 års jubileum ble feiret økumenisk. Norges Kristne Råd, hvor de fleste kirkesamfunn er medlem, går altså i tospann med Paven som sier at alle som ikke er enig i at reformasjonen var kirkesplittende og derfor fra djevelen er demoniske. Det kan ikke lengre underslås at vi er på vei mot Roma og en «One World Religion».

Det typiske for lederne innen både religion og politikk i dag er å være «politikk korrekt». Man er globalsiter og vil at vi alle skal komme sammen på tvers av all uenighet. Dette er derimot fra satan og lett gjenkjennelig for en gjenfødt. Pressen tørr ikke å skrive om dette problemet fordi de også har solgt sin sjel til satan. Inklusive de såkalte kristne aviser. En gjenfødt gjennomskuer også dette med en gang han åpner en slik blekke eller snubler over det på nettet. La oss nå ta et oppgjør med dette for alltid. Og disse «kristne» blekker er verre enn andre fordi de hykler.

1 Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, 3 uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. 5 De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. 2Tim 3:1-5