Venstre?

Author picture

torsdag 1. februar 2018

Dette innlegget er en respons på "Mener staten ikke skal favorisere én religion"

dagensdebatt

Det er grunn til å undra seg over Venstre for tida. Dei ville vera i sentrum. Så går dei langt til høgre politisk. Dei har sjølvsagt lov å byte siden.

Men så har dei ein ung statsråd som gjer deby med ønskje om å fjerna kristendomen frå grunnlova. Det ser faktisk radikalt ut. Kva tid har sentrum hatt slike tankar og mål?

Som ein reaksjon har ein markant venstrepolitikar i Rogaland (Skartveit) meldt seg ut av partiet pga høgredreiinga. Det var forresten bra gjort og burde vera eit signal til leiinga. Eg medgjer gjerne at eg ikkje er politikar og skal ikkje synsa for mykje. Men eg tenkjer som lekmann: Har ikkje det partiet meldt seg ut or sentrum? Då står vel Krf åleine i sentrum. En set stopp her nå.