Vebjørn Selbekk om Sannhetens Ord Bibelsenter

Author picture

onsdag 12. oktober 2016

dagensdebatt

For det første, blir ikke Selbekks påstander mer sanne av at han gjentar dem igjen og igjen...

Vebjørn Selbekk har tydeligvis hatt et ønske om igjen å sette søkelyset på Sannhetens Ord Bibelsenters (SOB) virksomhet. Dessverre har sjefredaktøren valgt en særdeles lite fruktbar vei. Først jobbet Dagen et års tid med sine intervjuobjekter og anonyme kilder, men ingen ord ble utvekslet med oss. Dagens påfølgende lange artikkelserie om SOB våren 2016 bar tydelig preg av denne ensidigheten og forutinntatte konklusjoner.

Selbekk benyttet så anledningen under Protestfestivalen i september til å uttale sterke anklager mot SOB. Videre fortsetter han med sine gjentatte usanne påstander om SOB og nå utrolig nok i Dagbladet (1/10). Her uttaler han bl.a. at SOB står for en så ille praksis som det nesten ikke finnes maken til, selv ikke i strenge sekteriske samfunn. Videre at SOB er veldig isolert, står alene og at det er lett for oss å skrive våre egne regler. For det første, blir ikke Selbekks påstander mer sanne av at han gjentar dem igjen og igjen i egen avis og i andre fora. Dernest mener vi han her må snakke imot sin bedre viten. SOB er delaktige i et bredt fellesskap, vi besøker, har besøk av og har god kontakt med forkynnere som representerer en stor bredde innenfor kristenheten. Vi kan ikke tro at dette er ukjent for ham. Mulig man her mener seg å være innenfor presseetikkens normer med sine uttalelser, men budet om å ikke vitne falskt mot sin neste, bryter han i alle fall.

Vi synes det nå er legitimt å stille spørsmålstegn ved hans opptreden på disse arenaer. Tror Selbekk virkelig det kommer noe godt ut av at han kritiserer en menighet slik han gjør i Dagbladet? Vi er oppriktig lei oss for at Dagens sjefredaktør nå har valgt en slik linje og synes dette er svært betenkelig. Han har ennå ikke sett det nødvendig å ta kontakt med oss og ser det tydeligvis ikke tjenlig å høre noe fra vår side. Selv tror vi evnen til å skrive og uttale seg objektivt om SOB bare ville styrkes om han tok en grundig og undersøkende samtale med oss.

Vi synes nå Selbekks fremferd har nådd en grense. Kristi kropp er på ingen måte tjent med dette. Samme hvor mye man argumenterer for viktigheten av å få slike saker belyst, så kan ikke denne praksis forsvares. All virksomhet må tåle dagens lys, det gjelder selvsagt også SOB. Problematisk blir det når det man «bringer til torgs» ikke er virkeligheten slik den er. Det tjener ikke som noe god samfunnsnyttig informasjon.

Lederskapet i Sannhetens Ord Bibelsenter

v/ Rune Gravdal Pastor