Varsling om seksuell trakassering

Author picture

torsdag 18. januar 2018

dagensdebatt

Flere politiske ledere har forsikret at varslere heretter skal tas på alvor. Derfor regner jeg med at den nedlatende seksuelle trakasseringen som jeg og andre har blitt utsatt for opphører. Jeg venter dessuten at stortingsflertallet uforbeholdent ber oss om unnskyldning!

Jeg varsler herved om at jeg er blitt seksuelt trakassert av flertallet på stortinget. Dette har skjedd ved at stortinget bruker betegnelsen ekteskap på unormalt seksuelt samliv mellom to personer av samme kjønn. Å kalle slik unormal seksuell aktivitet ekteskap er en grov trakassering av alle som lever i et normalt ekteskap. Så lenge det har levd mennesker på jorda har ekteskap vært betegnelsen på en union mellom personer av motsatt kjønn.

Stortinget har ingen som helst rett til å omdefinere biologiske realiteter! For å markere forskjellen på det normale og det unormale burde man i det minste ha brukt en annen betegnelse, f.eks. utavskap. Det er en meget grov seksuell trakassering fra stortingsflertallet å insinuere at det hadde vært like greit for mitt ekteskap om jeg hadde vært en kvinne, eller alternativt at min kone hadde vært en mann! Samtidig er det en meget grov krenkelse av våre barn som er blitt til nettopp fordi min kone og jeg har forskjellig kjønn.

Stortingsflertallet kan ikke skylde på at denne trakasseringen ved feilaktig klassifisering har skjedd i fylla. De har holdt på så lenge med dette at de nødvendigvis må ha vært edrue innimellom! Dessuten er de blitt varslet tidligere, uten at de har foretatt seg noe. Jeg venter nå at stortinget tar denne varslingen på alvor og foretar de nødvendige lovendringene.