Universets mysterium løst?

Author picture

mandag 16. april 2018

dagensdebatt

BBC serien ‘Universets mysterium’ med den britiske fysikeren Brian Cox som ledsager, føyer seg helt inn i rekken av evolusjons-tro program som NRK har hjernevasket det norske folk med i en årrekke.

At slike serier er manipulerende og på mange måter direkte misvisende, er åpenbart. Ikke minst fordi Cox altfor sjelden bruker uttrykk som ‘vi antar’, ‘mest sannsynlig’, ‘etter min mening’, og lignende uttrykk - uttrykk som åpner for ANDRE syn og forklaringer enn det han selv står for.

Men i stedet presenterer han det meste for å være SIKKER OG UDISKUTABEL VITEN. Allikevel er mye av det som sies i serien i høyeste grad diskutabelt, og noe også direkte feil - også rent vitenskaplig.

Jeg kan anbefale en artikkel på Creation.com som er skrevet av Dominic Statham, hvor han har en rekke innvendinger mot flere ting som påståes i serien. Bl.a. hevder Cox som sikker viten at materien er evig, noe han jo absolutt ikke kan vite. Han tar altså ikke hensyn til termodynamikkens andre lov, som sier at entropien (dvs. ‘asken’ eller det som er forbrukt) ØKER etter hvert som forbrenningen foregår. Dette innebærer at energi/ materie IKKE KAN ha bestått i evighet. Cox unnlater altså å gå inn på termodynamikkens andre lov.

Videre unnlater han å si at aminosyrer overlatt til seg selv, aldri vil kunne lenke seg sammen til funksjonelle proteiner. Det hele må nemlig styres av et pinlig nøyaktig DNA-program.I tillegg kommer problemet med at det måtte ha skjedd i et BÅDE oksygenfritt miljø OG i et miljø beskyttet mot skadelig stråling - egentlig en helt umulig kombinasjon.

Statham nevner også flere andre ting som ikke holder mål, rent vitenskaplig. Som sagt: Dette føyer seg helt inn i rekken av hjernevaskende evolusjonsprogram som NRK har foret det norske folk med i en årrekke.

Les gjerne Stathams kritiske anmerkninger til denne serien, på linken under her: