Tv2 og media kommer med usannheter.

Author picture

lørdag 16. juni 2018

dagensdebatt

I gårsdagens Tv2 ble det gitt uttrykk for at det er 750 000 innvandrere i Norge. SSB sier 916 625 https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar

Her er spørsmålet om hvor mange generasjoner som skal taes med. Statistisk sentralbyrå (SSB) regner bare på de to undergruppene innvandrere og deres norskfødte barn, og ikke flere generasjoner. Dvs at det er mange flere innvandrere enn det SSB omtaler.

I 1975 var det 4 mill innbyggere i Norge.

Balansepunktet for å holde folketallet oppe er en fødselsrate på cirka 2,08. I Norge er fødselsraten på cirka 1,8. Dvs at vi hele tiden blir færre og færre etniske norske.

I 1975 var vi ca 4 mill. I dag er vi ca 5,3 mill. Denne økningen er knyttet til innvandring.

Differansen mellom 5,3 og 4 mill er 1,3 millioner. Dvs at det er kommet minst 1,3 millioner innvandrere til Norge i løpet av årene fra 1975 og til i dag. Med en fødselsrate på 1,8 og hvor balansepunkt er 2,08 er tallene over svært optimistiske.

Det er nok godt over 1,5 mill innvandrere siden 1975. Det er dobbelt så mange som TV2 sa.