To politikere på "knagg"

Author picture

fredag 10. august 2018

dagensdebatt

I dag svirrer noen tanker om opptreden av to fremstående politikere

Fiskeriminister og nestleder i FrP Per Sandberg med statsrådstittelen på en knagg mens han var på privat besøk i Iran. Jeg går ut fra at presteskapet i det landet benytter Sandberg for alt han er verdt likevel. Og når det gjelder den andre politikeren stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold, familiepolitisk talsperson for Kristelig Folkeparti som la KrF på hylla mens han viet et enkjønnet par.
Var det greit at Per Sandberg hengte statsråden på en knagg hjemme i Norge når han var på besøk i et land med en slikt regime? Jeg mener nei. Og var det greit at Geir Jørgen Bekkevold hengte den politiske talsmannen på en knagg da han tok på seg prestekåpe og viet enkjønnede? Jeg konstaterer at en fremtredennde politiker i Telemark for KrF har reagert og mener det på langt nær var greit. Jeg sikter til Kristian Espelands artikkel i Dagen i dag. KrF er jo et parti som har slått følgende fast i sitt partiprogram: «Ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne har djupe røtter i tro og tradisjon. Og familien er den mest grunnleggande fellesskapet i samfunnet»
Jeg er ikke av dem som har noe med å fordømme andre. Selvsagt respekterer jeg Sandberg og Bekkevold som mine medmennesker. Uenig eller enig i deres gjøren og laden rokker ikke ved min holdning. Som gammel Telemarking har jeg spesielt fulgt Bekkevolds politikerkarriere. Og opplever ham som en meget dyktig politiker både for KrF og for samfunnet. Men her synes jeg han trampet litt i klaveret. Og det er neimen meg ikke helt greit. For KrF-stemplet følger vel egentlig Bekkevold hvor han enn befinner seg? For sikkethets skyld: Mitt standpunkt her har ikke noe å gjøre med mitt syn på enkjønnet vigsel. Igjen slår jeg fast at jeg med mitt ekteskapssyn respekterer at andre kommer til andre resultater.