Tanker om vranglære, helvete og guds godhet.

Author picture

mandag 23. april 2018

dagensdebatt

Falske profeter og vranglære har vært en del av kristendommens historie i alle tider. Jeremia forkynte omvendelse og dom (i GT) som stod i sterk kontrast til de falske profeters «lykkeforkynnelse». Nikolaittene (i NT) hadde en farlig vranglære som oppmuntret til moralsk ettergivenhet.

Man mente at man kunne se bort fra de moralske normer fordi de ikke hadde noen mening pga. den kristne frihet og nåde. Ingen ting av det en gjorde i “kjødet” hadde innvirkning på ens frelse, mente de. Men Jesus, Peter, Johannes, Judas og Paulus advarer sterkt mot dette.

I dag kjenner vi også igjen noe av dette. Det er fort gjort å bli ubalansert i tro og lære, om vi legger for mye fokus på enkelte skriftsteder, uten å se helheten i bibelen. Summen av Guds ord = sannhet.

Noen forkynner at helvete ikke finnes, at bibelen ikke er Guds ord og en «Gud som bare er god». Ja Gud er virkelig en god og kjærlig Gud/far (Guds godhet er et stort fantastisk tema som ikke har plass til denne gang). Men så trekker man en konklusjon ut fra menneskelig tankegang «Gud er jo mye mer kjærlig en oss mennesker, så han sender ingen til helvete/evig pine».

Allikevel tillater Gud at «hans barn» opplever lidelser, forfølgelse og til og med martyr pga. troen på Jesus. Ingen god jordisk pappa ville tillate sine barn å gå igjennom dette. Men Gud har lovet oss noe av dette, om vi følger Jesus. Bibelen sier også at vi skal «fornekte oss selv» og Gud føles ikke alltid så «god», når vi går igjennom dette. Ingen har lyst til å fornekte seg selv. Men vi vet at Gud er god allikevel, mye mer enn våre jordiske fedre.

Vi må være forsiktige med å «skape en Gud i vårt eget bilde». Noen prøver å bortforklare alt av straffedommer i GT og «helvete», fordi «Gud er jo bare god».

Gud har åpenbart seg i bibelen som Gud skaper, som Gud dommer og som Gud frelser og far. Det er ingen motsetning at Gud er en god Gud, samtidig som han skal dømme «levende og døde». sier følgende:

«Han kommer med flammende ild og fører straff over dem som ikke kjenner Gud og som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. 9 Deres straff blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt».

Bibelen er veldig tydelig på at Gud skal dømme verden. Det er bla. det som gjør at Gud er god, at han dømmer, for han dømmer rettferdig. Det er jo ingen som sier at den norske rettsstat er ond, når den dømmer en drapsmann til 15 års fengsel. Men om en som er skyldig i grovt drap, blir frikjent, da «koker sinnene» i det norsk folk. Gud dømmer også, men ut fra sin rettferdighet.

Jo evig pine og helvete høres helt forferdelig ut. Men jeg kan ikke bare bortforklare og fjerne alt jeg ikke liker i bibelen. Noen hevder at bibelen er bevist feil oversatt og at det egentlig ikke menes «pine/helvete», heller ikke er «evig» og heller ikke er noe «straff». Men bibelen snakker mye om dom, vrede, straff, pine osv. Evangeliene, Paulus og Jacob snakker om dette, og nesten hele 2 Peters brev og Judas brev har dette som tema. Og for å ikke nevne Johannes åpenbaring. Bare i Matteus advarer Jesus mer en 24 ganger om fortapelse, helvete, dødsrike, det å bli dømt, “at fallet var stort”, «å tape sin sjel», «dørene stengt», evige ild, «gråte å skjære tenner», «skade sin sjel», uslukkelig ild, «gjøre ende på» osv. Om man river ut alle sider som omhandler noe av dette, blir bibelen ganske så redusert. Man kan heller ikke bortforklare «dom og pine» med feil oversettelse, da konteksten blir uten mening og temaet er gjennomgående i hele NT.

Det finnes ingen bok i verden som de siste 1000 år har blitt kritisert og «evaluert» så mye som bibelen. Men den er troverdig. Når da noen mener at den har gjennomgående systematiske alvorlige feil på viktige tema, er det ikke troverdig. Noen mener at Paulus ikke «fulførte Guds ord», men at de selv med sine «åndens» nye åpenbaringer, nå fullfører «Guds ord» i denne tid. Da passer det å avslutte med dette bibelværs.

2 Tim. 4.3 «For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære ……... For de vil ha det som klør i øret. 4 De skal vende øret fra sannheten og holde seg til eventyr».


Ole Paulshus Pastor Filadelfia Skiptvet