DEBATT: Dette er hard og sann, men likevel konstruktiv kritikk, mot en avis som tross alt må regnes for å være den beste av de dårlige, skriver Øystein Søvikreit Magerøy.

Avisen Dagen burde ikke være et talerør for synd og løyn

Author picture

søndag 11. mars 2018

Dette innlegget er en respons på "Hvor i Bibelen står det at homofile og lesbiske som lever i partnerskap er synd?"

dagensdebatt

Hvis avisen Dagen faktisk må være såpass liberal for å sikre seg pressestøtte, så får den bare fortsette med det, men vit da, at da går den ikke lenger Guds ærend, men fiendens ærend!

Helt siden 24 april i 2016, har følgende artikkel stått som et av Dagens mest leste leserinnlegg: «Hvor i Bibelen står det at homofili og lesbiske som lever i partnerskap er synd?»:

Det som står i den artikkelen er helt forkastelig, ja innholdet er av en slik art at det burde aldri blitt trykket i en «kristen» avis. «Men hor og all slags urenhet eller pengegriskhet må ikke engang nevnes blant dere – som det sømmer seg for hellige», Ef 5:3.

Hvorfor skal en «kristen» dagsavis gi spalteplass og bli et talerør for synd? Er det noe forskjell på det som står i det nevnte leserinnlegget, og på slangens spørsmål: Har Gud virkelig sagt?

Skriften sier følgende: «Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vil! verken . . . . . .de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, . . . . skal arve Guds rike. Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd», 1 Kor 6:9-11.

At noen har en slik legning skal en ikke dømme, og de har heller ikke alltid selv skylden for det. Men den som praktiserer denne synden kan ikke påberope seg å være en kristen. Vi kan alle falle, men når noe blir en praksis, da er det ikke lenger et fall, men en levemåte. Vi som ikke er homofile har heller ikke lov til å gå utenfor de grenser Skriften setter for samliv, ved f.eks å drive hor.

Hvis avisen Dagen faktisk må være såpass liberal for å sikre seg pressestøtte, så får den bare fortsette med det, men vit da, at da går den ikke lenger Guds ærend, men fiendens ærend! Da er ikke avisa Dagen med å bygge Guds rike, nei, da river den ned Guds rike!

Da er ikke avisa Dagen noe bedre enn Krf, som flørtet med homobevegelsen for å sikre seg stemmer. «Ve de gjenstridige barn sier Herren. De følger planer som ikke er fra meg, og inngår avtale uten min Ånd. Slik legger de synd til synd. De drar ned til Egypt, uten at de har rådspurt meg, for å finne vern hos Farao og søke ly i Egypts skygge!», Jes 30:1-2.

Hvis tidligere Dagen redaktør, Artur Berg, hadde visst hvor liberal avisen Dagen nå er blitt, hadde han sikkert grått sine modige tårer. Dette er hard og sann, men likevel konstruktiv kritikk, mot en avis som tross alt må regnes for å være den beste av de dårlige.

Vårt Land er kristen folkets svar og light versjon på de verdslige tabloid avisene, mens avisa Norge I dag, som mener seg å være så bibelsk, egentlig er en slags norsk «Lille Pravda» versjon hvor debattanter som advarer mot f.eks TV Visjon Norge dessverre ikke slipper til.

Hva var det Herren sa til kvinnen Jesabel, hun som «lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer?» «Jeg gav henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv», Åp 2:20-21.

 

ER SYND BLITT TABU? Tankesmien Skaperkraft-rådgiver Andreas Masvie hevder det er en vegring for å snakke om synd i Kristen-Norge. * Er du enig? Når og hvor hørte du sist forkynnelse om synd?

Posted by Dagen on 25. august 2016

 

SAMLIV: – At mitt tidligere innlegg om homofile og lesbiske har stått i Dagen som ett av de mest leste i over ett år,...

Posted by Dagen on 20. juli 2017