Sveriges sosialdemokrati - symbolet på gudløshet og gudsfornektelse

Author picture

mandag 10. september 2018

dagensdebatt

Sveriges sosialdemokratiske elite, media og akademia har i flere ti-år forfektet en samfunnsmodell bygget på human-etiske utopier og verdier. Motivasjon er å avskaffe Gud og Guds lover, og å opphøye mennesket til et vesen som kan bringe fred og fordragelighet i verden. Sverige - verdens håp.

Sverige har, - lenge før vi visste hva nazisme var, og lenge før statsminister Palme sin tid, hatt et image av å ha knekt koden for sosial og menneskelig samhandling, og være forbilde for andre land og riker.

Sverige har vært modell-landet, som kan lære verden at menneskene kan løse alle problemer gjennom dialog, toleranse, virksomhet og samarbeid i internasjonale organer som FN, og andre humanitære organisasjoner. Stikkordet for ideologien er begreper som - “humanitært”, humanisme, human-etisk - ethvert utrykk som kan peke på menneskets frihet, menneskenes beslutningsevne og opphøyelse av mennesket alene, som et opphøyd og intelligent vesen på jorden og universet. Mennesket skaper sine egne lover og samfunnsideologi basert på en vestlig, helst svenske norm og oppskrift.

Sveriges sosialdemokrater har ifølge seg selv utmeislet et humanistiske manifest for menneskelig sameksistens og veien til fred. Denne normen er basert på at Gud ikke finnes, og at mennesket må selv redde sin humanitet og sin eksistens ved hjelp av den svenske oppskriften, svensk akademisk kompetanse og rasjonalitet, og svensk moderne historie og tradisjon, som de mener er unik og vitterlig vellykket, ifølge dem selv. Innenfor rammeverket av denne ideologien sitter den svenske bevisstheten av Sverige som tidligere stormakt og kongedømme, fredsnasjon, nøytralitet i krig, og selvsagt svensk industri med Volvo og Ikea. I moderne tid er svenskenes stolthet den svenske utenrikspolitiske innflytelse, det svenske diplomatiet og det liberale tankegods, den personlige friheten, , likestillingen mellom kjønnene, kvinnens uavhengighet, seksuelt, økonomisk og karrieremessig. Og selvsagt er Sverige de homofiles paradis og fristed.

Valget denne September måned rokker ved det svenske imaget og identiten. Plutselig vil hver femte svenske, eller 1.5 millioner velgere ha et nytt Sverige for seg selv. De deler ikke lenger idealet om flere folkeslag og religioner i skjønn forening, og multikulturell harmoni. 20 % av svenskene forkaster det som de trodde på. Disse velgerne indikerer at de har vært hjernevasket - trodd på idealer, fantasier, utopier og en Soria-moria moral, som ikke gav svenskene et verdig liv og et bærekraftig samfunn. Sveriges befolkning på grunnplanet, har våknet opp for at humanismen ikke var så saliggjørende, med skapte utrygghet, angst, parallelsamfunn, vold, terror og kriminalitet. “Det gode mennesket”, var visst ikke så godt likevel. Nå sitter akademikerne, forskerne, og de sosialdemokratiske journalister og programledere og suger på tommelen. De vet ikke hva som er skjedd. De er i sjokk og de vil ikke snakke med noen. Det vet ikke hva de skal gjøre med 1.5 milloner velgere som er nazister, ifølge dem selv. Men sosilademokratene har løsningen klar: “ikke snakk med Sverigedemokratene, overse dem og ignorer dem” - i humanismens og hatets ånd. Men nå kassen er tom, - har Keiseren tapt sin rett.