Svensk og norsk politisamarbeid om terror

Author picture

søndag 8. juli 2018

dagensdebatt

Som det står i følgende heading i VG https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/8wKK92/ny-avtale-svensk-politi-kan-bli-satt-inn-mot-terror-paa-norsk-jord

Svensk politi kan bli satt inn mot terror i Norge? Ja det høres vel bra ut. Men høres det bra ut at norsk politi kan bli satt inn mot terror i Sverige? Norsk politi må kle seg med skuddsikker vest og ta med seg skytevåpen til Sverige for å stoppe terror i Sverige? Høres det bra ut? Merkelig at dette ikke har blitt reagert på av norsk presse.

Hvor er det størst sannsynlighet for at terror kommer til å skje. Er det Sverige eller i Norge?

Ja en kan sagtens begynne å stusse på om en hører rett og om situasjonen er kommet så langt at en snakker om at vi må gå i allianse med Sverige mot terror?

Debatten om våpen i bil eller sågar om politi skal bære våpen på seg. Den debatten synes å være over nå. Situasjonen synes å løpe fortere og fortere mot en kollaps innen politi og samfunn hvor vi nesten bare venter på smellet.

Er det ikke terror i England eller i Frankrike ja så er det i Tyskland eller nå også Sverige. Vel media prøver å berolige oss med at de moderate krefter innen islam må bli hørt og må få komme frem i media for å vise at her er det ikke snakk om terror. Her er det snakk om å vise at islam er fredens religion. Vi må beholde roen slik at terror ikke blir resultatet. Vi må Ikke stigmatisere dem som tror på islam eller dem som ivrer for å la islam få befeste seg i vårt samfunn. Ja det finnes dem som vil at islam skal få befeste seg i Norge enten det er i storbyene eller i bydeler. Ja vi ser det som en befestning i det sentrale Oslo øst til eksempel. I Sverige er storbyene mye mer befestet med islam. Når undertegnede bruker uttrykket befestet ja så er det fordi dette aldri blir et kristent område igjen. Det vil heller aldri bli et sekulært samfunn heller. Det vil bli et islamsk samfunn.

Utviklingen går fort dessverre og beredskapstroppene i Norge og Sverige øver på terror og krig.

Det er altså ingen hemmelighet lenger at selv myndigheter og politi forbereder seg på det som vil komme.