Svar til Jostein Figved

Author picture

tirsdag 11. september 2018

Dette innlegget er en respons på "Et velsignet minne etter Norvald Yri."

dagensdebatt

Gerard Oord

Jostein Figved kommer med en ærlig innrømmelse og uttaler en ganske kraftig dom over mitt innlegg etter en” rask skumlesning”. Jeg håper at ikke alle lesere gjør det samme. Temaet som jeg skriver om er av den aller største betydning og den overfladiske fordømmelse og konklusjon Figved kommer med viser hvor nødvendig det er å bli mere interessert i Jesu person, hvem han var og hvilken prosesser som foregikk i Hans liv. Jostein Figved gjør seg til talsmann for en av de største villfarelsene i vår tid i kristenheten ved å plassere Jesus i n i en sammenheng hvor det er umulig å etterfølge Ham. En slikk forkynnele betegner Johanns som anti kristelig. Det store problemet for oss mennesker er at vi er født med en ond natur som gjør at vi fristes til det onde og lett faller i synd. Den store nyhet Bibelen kommer med er at Jesus har drept denne onde naturen og skaffet til veie en ny natur, Åndens frukter”. Om dette taler Apostlene hovedsakelig i brevene. Bare se etter selv. Hør hva Paulus sier: Derfor søsken er vi ikke skyldige overfor syndenaturen, slik at vi skulle leve etter syndenaturen. For dersom dere lever etter syndenaturen skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve”. Hvorfor er vi ikke lenger skyldig til å vandre etter syndenaturen? Jo fordi Jesus har drept den. Takk og lov. Tror og gjør vi også dette, Kol, 3, 1-11, går vi i Jesu fotspor, Han som ikke gjorde synd. En forkynnelse som hovedsakelig konsentrerer seg om syndenes forlatelse fører før eller siden til syndenes tillatelse. Noe som nå skjer i flere forsamlinger. Syndenes forlatelse er kun symptombehandling. Jesus kom med en langt bedre løsning enn mange av nåtidens forkynnere kommer med. Vær så snill , la deg ikke forføre. 1 Joh.1, 4, 2-3. 1930 oversettelse. Her igjen er bibeverset forfalsket fra kjød til kjøtt i 2007 oversettelse. Det er en skandale. Se forøvrig på et innlegg fra Adventistene på nettet ” Jesu natur og din frelse”. Mennesker som har vært hjernevasket over lengere tid og hørt på en gal forkynnelse trenger spesielt mye tid for å få blokkeringene i tankelivet bort. Før i tiden var det allmenn akseptert at når det oppstod en økonomisk krise at man da burde begynne å spare. Det førte til at krisene ble forsterket. En økonom, John Maynard Keynes, kom derimot md en genial tanke. Han sa det motsatte. Når det blir en økonomisk krise, må vi ikke begynne å spare, men heller øke pengemengden i samfunnet. Den tanke førte til at svingningene i det ønomiske liv ble mye mindre. En gal tanke fører til en gal tro, en gal tro fører til gale handlinger og et galt liv.

.