Sommerfestivaler

Author picture

torsdag 5. juli 2018

dagensdebatt

Min klare advarsel er dette; bli heller hjemme, bare ikke se på «Kristen TV». Se heller på fotball VM.

Det er på tide å si noe om festivaler generelt og da nå i disse tider; sommerfestivaler. Her er min klare mening; er du ikke allerede forført så vil du bli det ved å gå på en av disse festivaler. Hvis du i det hele tatt vurderer å gå må du faktisk sjekke om du ikke er forført. Nå har ikke jeg sjekket alle ned til siste detalj, men det er det samme som går igjen om, og om igjen; KOM TIL OSS SÅ VIL DU FÅ FORANDRING. Spørsmålet blir jo da hvilken forandring.

Det verste eksempel man kan trekke frem er kanskje Pinsebevegelsens Sommerfestival i 2015. Der kalt de inn fransiskanermunken Raniero Cantalamessa, pavens «hoff prest» og påstod at hvis du gikk og hørte ham ble du både mer hel og ren og attraktiv. Som Egil Svartdahl sier; «vi har mye å lære av katolikkene». Så når det er han og hans like som forkynner på disse festivaler så kan man jo tenke seg selv hvordan resultatet vil bli for et barn av reformasjonen.

Det er rett og slett en mengde såkalte kristen som digger seg selv og sin kirketilhørighet på disse festivaler. De står på toppen av en talerstol og messer «kom hellige ånd, kom hellige ånd». Eller til og med reklamerer med at den «hellige ånd» er til stede hos oss. Kom til oss, vi er best. De har altså ikke fått med seg at den Hellige Ånd bor i ethvert gjenfødt hjerte.

Men den Hellige Ånd deler ikke hjerte med satan. Så har man dagens økumene på agendaen, at vi alle må tilbake til Roma, at reformasjonen var splittende og derfor fra satan, så kan man påstå å være gjenfødt så mye man vil, men saken er at man er forført. I dag finnes det nesten ingen igjen som ikke har økumene på agendaen. Derfor min påstand om disse festivaler. Vis meg en menighet som er i kompaniskap med Roma så skal jeg vise deg en frafallen menighet. «Alle» er da medlemmer i Norges Kristne Råd sammen med den Romersk Katolske Institusjon.

Så min klare advarsel er dette; bli heller hjemme, bare ikke se på «Kristen TV». Se heller på fotball VM.