Illustrasjonsbilde: Pixabay

Skaperen

Author picture

mandag 30. oktober 2017

dagensdebatt

Teologi er læren om Gud. Og læren om Gud var tidligere høyt aktet og respektert av samfunnet, myndighetene og folket. Det første bibelen lærer er Gud som skaper av himmelen og jorden.

På et enkelt, tydelig og vakkert språk fortelles det hvordan Gud fyller himmelen og jorden med liv, planter, fugler, fisk og dyr. Til sist kroner Gud Herren verket ved å skape mennesket i sitt bilde. Det er så enkelt og klart fortalt at et lite barn med lettet både forstår og tar imot budskapet.

Bibelen er Guds Ord gitt til oss. Den er fakta. Den er sannhet. Den taler realiteter historisk, nåtid og fremtid. Vi forstår dette ved å tro. Vi «fester lit til» eller akter på bibelen som troverdig. Det er gjennom bibelen vi lærer om Gud og Guds rike. Åpenbaring kan vi ikke forske oss frem til. Vi kan ikke ved menneskelig intellekt og smarthet avkle det som Gud har åpenbart for oss. Vi tar det til oss i tro. Det er gitt oss som en gave.
 
Som det står i Efeserene 2:8: «For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave». På samme vis er det med skapelsen. Vi kan ikke forstå selve skapelsen, bevise den på noen måte, eller forske oss frem til den. Hebreerne 11:3 sier: «Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige.» I motsetning til skapelse og åpenbaring står menneskelige tanker ut fra det naturlige.
 
Mange lar seg i dag forlede til å tro på evolusjon eller intelligent design. Ut fra en kristen forståelse og bibelske holdepunkter er det ingen grunn til å tro på noen av dem. Det finnes ingen dekning for evolusjon i bibelen. Bibelen er fullstendig fri fra tanken om en såkalt naturlig opprinnelse av seg selv. Evolusjonens tankegods finnes det kort sagt ingen belegg for i bibelen.
 
De som er forkjempere for intelligent design er i det minste så ærlige at de innrømmer at evolusjon er uten empirisk forankring i virkeligheten. De gjør imidlertid Gud til dette noe ubegripelige intelligent design. De vil ikke tilskrive skapelsen Gud Herren, som åpenbarer seg og sin vilje i bibelen. Derfor står begge teoriene i opposisjon til Guds Ord.
Er vitenskap empiriske data som er produsert ved et eksperiment eller ved observasjon, da er ikke evolusjon empirisk bevist. Makro evolusjon er aldri observert. Beviset uteblir, men det presenteres likefullt som sannhet og fakta. At arter tilpasser seg og endrer seg etter omgivelser er selvsagt bevist, observert og ingen benekter det. Evolusjon eksisterer med andre ord ikke og det har aldri blitt registrert. Evolusjon sier videre ingenting om skapelse. Og til slutt, evolusjonen sier ingenting om livets opprinnelse.

Så hva er skapelsen?
Skapelsen er et stort overnaturlig Gudommelig verk. Det er ikke noe vi kan forstå nettopp fordi det er overnaturlig. Å være kristen er å tro på det overnaturlige. Vi tror på det som er av himmelen. Vi tror på en allmektig Gud.Vi forstår heller ikke hvordan Jesus vekket Lasarus opp fra de døde. Eller hvordan Jesus mettet 5000 mennesker foruten kvinner og barn med 2 brød og 5 fisker.
Vi kunne, om vi levde på Jesu tid, ha undersøkt konsekvensene av underene. Intervjuet Lasarus og hatt han under observasjon. Men det ville aldri gitt oss forstand på hvordan Gud gjorde miraklene.På samme vis er det med skapelsen. Det er Guds verk utført ved hans allmakt og vilje. Dette sier Hebreerbrevet også. «Ved tro skjønner vi at verden ble skapt ved Guds Ord...» Hvem var der når Gud skapte? Selvsagt ingen. Gud åpenbarer ved sitt Ord sitt verk og hva han har gjort.

Er det så viktig da?
Ja. Hele bibelen viser til Gud som skaper og alle tings opphav. Alle bøkene i det nye testamentet viser til skapelsen. 165 ganger blir det vist til Gud som skaper av himmel og jord.Som kristne kan vi ikke blande inn evolusjon, ID eller annet tankegods som er fremmed for bibelen. Da taler vi ikke sant om bibelens budskap.
 
Er vi kristne og blander inne evolusjon eller ID i vår tro så blir raskt spørsmålet om hvor troen kobler seg inn? Kun ved nåden? Hvor i Skriften slår troen inn? Hva skal utelates og hva skal vi holde fast på? Begynner vi å opphøye menneskelig kunnskap og såkalt fakta over bibelen vil resultatet være en fullstendig forvitring av troen.
Overraskende mange har et uklart standpunkt til Guds Ord som autoritet i liv og lære. Resultatet er frafall eller sammenblanding i møte med evolusjonsteorien.Gud deler ikke sin ære med noen. Evolusjonsteorien derimot fratar Gud æren for skaperverket. I Kolloserne står det: «Alt er skapt ved ham og til ham.» I Åp. 4:11 står det: «For du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje ble de til og ble de skapt.» Videre i Åp. 14:7 står det: «Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden...»
 
Gud skapte himmelen og jorden på 6 dager a 24 timer. Umulig tenker mange. Selvsagt kan Gud gjøre det! For oss er det umulig men for Gud er alt mulig. Han er allmektig. Skapelsen var en overnaturlig hendelse. Like overnaturlig som det er å bli født på ny og bli frelst ved troen på Jesus Kristus. Like overnaturlig som det er at Jesus Kristus en dag skal komme igjen. Eller at alle døde skal oppstå. Eller at Gud lar universet implodere, kollapse og brenne opp, alt på en dag. Det er Guds allmektige verk at himmelen og jorden er skapt. Gud har gjort det med en hensikten. Når Guds hensikt er oppfylt lar han hele sitt skaperverk brenne opp. Jorden og himmelen er oppbrukbar. Deretter vil Gud Herren skape en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor. Det kommer ikke Gud til å bruke 15 milliarder år på.
 
Bibelen åpenbarer Guds vilje og verk. Det er overnaturlige hendelser som aldri kommer til å bli empirisk dokumentert. Dette kan kun ses og begripes ved tro. Den som ikke tror er derimot overlatt til menneskets intellekt og forstand. Hebreerbrevet 11:6 sier: «Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud.»
 
Derfor må enhver kristen hold fast på den enkle og klare troen på Guds Ord. Efeserene 2:8: «For av nåde er dere frelst, ved tro.» Tro på evangeliet. Tro på hele Guds Ord. Tro på åpenbaringen. Tro på skapelsen og gi Gud ære som himmelen og jordens skaper.