Samarbeid med Arbeidarpartie

Author picture

mandag 1. oktober 2018

dagensdebatt

Dersom Krf skal gå i samarbeid med venstresida, så trur eg det hadde vore lettare å få gjennomslag for sakene sine med Sosialistisk Venstreparti enn med Arbeidarpartiet