Prisen for Guds kraft !

Author picture

onsdag 13. desember 2017

dagensdebatt

Guds kraft i hverdagen

Mange kristne vil ha den kraften som Jesus og Apostlene hadde. Men ikke mange kristne vil leve et hellig liv som Jesus og Apostlene.

Jeg formaner eder altså, brødre, ved Guds miskunn at I fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer - dette er eders åndelige gudstjeneste - romerne 12:1

Bibelen sier at vi skal fremstille våre Legemer som et levende offer. Det er det som koster venner, et dødt offer kjenner ikke noen ting, mens derimot et levende offer kjenner når Guds oprasjonskniv og Åndens sverd skjærer i oss og kutter vekk det i våre liv som bedrøver Guds Ånd. Det blir tårer og sterke skrik, for det gjør vondt for vår selvopptatte og selviske natur. Men Herren vil ikke gi seg før vi dør på overgivelsens og korsets alter. Det er her svikten er venner. Guds kraft er en Hellig kraft, og denne hellige kraften er ikke en upersonlig og abstrakt kraft, Men Gud Ånden, den 3 pers i Guddommen!

Vi kan ikke leie Guds kraft For han er ikke til utlån, men vi må tro på han slik som vi tror på Jesus. Og lyde ham som vi vilde adlydd Jesus. For han er Jesu Ånd i oss og med oss. joh.14:17 Sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke; I kjenner ham, for han blir hos eder og skal være i eder.

Å være hellig er å være annerledes. Det betyr å leve på en annerledes måte, og ha en annerledes oppførsel enn den som kjødelige og verdslige kristne har. Å være hellig betyr å være satt til side for Gud, ja det betyr å bære utskilt ifra kjødelige og sjeliske kristne som ikke vil dø ifra seg selv. Å være hellig betyr at vi vandrer i Gudsfrykt for Herrens åsyn 24 timer i døgnet og da vandrer vi i visdom, hellig visdom for begynnelsen til visdom er : Å frykte Herren!

Peters første brev 1:16 For det er skrevet: I skal være hellige; for jeg er hellig. G

uds kraft og Salvelse gjør oss annerledes og vi oppfører oss som Jesus oppførte seg da han sto ovenfor Djevelens gjerninger.

Første Samuelsbok 10:60 Herrens Ånd skal komme over dig, så du skal gripes av profetisk henrykkelse likesom de og bli til et annet menneske. hvorledes Gud salvet Jesus fra Nasaret med den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var overveldet av djevelen, fordi Gud var med ham.

Apgj .10:38 Og de blev alle forferdet, så de spurte hverandre: Hvad er dette? En ny lære! Med myndighet byder han endog de urene ånder, og de er ham lydige!

Markus 1:27 Vi må ikke lure oss selv venner . Skal vi være de salvede vitnene som Herren vil vi skal være, så må baciken være på plass i våre liv.

Jesus sa : Skal vi følge ham, så må vi fornekte oss selv , det er å si nei til alt som bedrøver Ånden i våre liv og ta vårt kors opp, dvs dø ifra all selvopptatthet og selviskhet i våre liv.