Jan Hanvold intervjues av NRK i Brennpunkt-dokumentaren. Foto: Skjermdump NRK

Pengekanalen vs. pengepredikanten

Author picture

fredag 28. oktober 2016

dagensdebatt

Noen tanker om Brennpunkt, NRK og Jan Hanvold. Hvem har lurt hvem? Hva er rett og hva er galt? Treet kjennes på fruktene.

Vi har de siste dagene vært vitne til at NRK og Brennpunkt har hudflettet Jan Hanvold, grunnlegger og ansvarlig redaktør av TV Visjon Norge.

Nett-TV: Her kan du se Brennpunkt-dokumentaren

Han utnytter og manipulerer minstepensjonister og trygdede, han gjør seg rik på dumme hjernevaskede folk som ikke skjønner noe, og bygger opp sitt eget eiendomsimperium på innsamlede midler til Visjon Norge. Han lover helbredelser og rikdom, og kjører rundt i Mercedes, har hytte, hus og et utleiehus med 4 leiligheter.

Men, la oss først se litt på premissene. NRK Brennpunkt forela Visjon Norge at de ville lage et program om kristne utenom den norske kirke. NRK jobbet i følge Visjon Norge i 4 -5 måneder, og brukte ca. en million på prosjektet. De ville ikke være med på tur til Moldova, og brukte ikke tid på nødhjelpsarbeidet (VBC), Visjon Gjestegård og bibelskolen, men konsentrerte seg om Jan Hanvolds person, Maldonadomøtene på Telenor Arena ,Visjon Norges lokaler, og eiendomsporteføljen til Visjon Norge; VBC, Visjon Gjestegård, Hallingskarvet høyfjells og omsorgsenter og Jan Hanvolds private eiendommer.

De hadde også et innslag med to av Visjon Norges givere, Der den ene hadde solgt en eiendom og fått ca. 2 millioner i utbytte, og hadde fordelt 80 000 kroner på Visjon Norge og andre organisajoner med sendetid på kanalen. I tillegg ga hun 800 kroner måneden av sin minstepensjon til Visjon Norge, som var hennes kirke, fordi hun ikke kom seg ut lenger.

Den andre kvinnen hadde kommet inn i tvangstanker, og sluttet å gi. Hun ga da Visjon Norge skylden for tangstankene, og kjente seg fri da hun sluttet.

Jan Hanvold presenteres som den tidligere kriminelle, som lover gull og grønne skoger til dem som gir til kanalen. Sannheten er at han gikk konkurs på 90-tallet, og fordi han hadde drevet for lenge på kreditorenes bekostning, og ikke satt av penger til offentlige utgifter, sonte han 120 dager mens han spikret paller. Dette kan enhver som vil, lese i hans biografi. Det finnes nok folk som er mer kriminelle enn det!

På Brennpunkt blir Jan Hanvold brakt ut av fatning da han blir spurt om eiendommene, og at han har undertegnet som utleier og lånetaker. Han var ikke forberedt på det, for NRK hadde forespeilet en reportasje om kristnes liv og arbeid.

Da han får summet seg, forklarer han seg på sin egen kanal , får vi høre følgende: Han måtte også ta opp gjeld på sitt eget hus på å få kjøpt Hondabygget der Visjon Norge har sine lokaler. Han fikk aksjer i bygget for pengene han satte inn. For å få lån i banken, måtte det settes markedsleie på utleie av bygget. På den tiden var det ingen som ville ta risiko sammen med han, så han signerte på begge sider av bordet.

Han eier hverken høyfjellshotellet eller Visjon Gjestegård. Gjennom et eiendomsselskap som han eier sammen med andre betaler han renter og avdrag på høyfjellshotellet for den leie som hotellet betaler!

Visjon Norge ber om penger som de fleste andre som driver kristen virksomhet i Norge. Min postkasse er full av tiggerbrev både fra kristne og ikkekristne. På en tretimers sending på kanalen kan det dreie seg om 10-15 minutter, under innsamlingsaksjoner noe mer. Giverne er fra alle lag av folket, også minstepensjonister og uføre. Budsjettet ligger på en del millioner.

NRK, pengekanalen, har innsamling for Røde Kors. De ber om penger, mye penger..Jeg antar at minstepensjonister og uføretygdede får lov til å gi sin skjerv, de også.. Ja, jeg synes faktisk programlederne presser litt også for å få inn mest mulig.Du oppfordres innstendig til å by, og de som gir mest applauderes og æres. Hvilken kommune er best, hvilken bydel gir mest... NRK tar så ca.35 millioner av innkomne midler for sendingen og forarbeid, til tross for at de har kringkastingsavgift fra nesten hver eneste husstand i Norge, og et budsjett på 5 milliarder pr. år.

Du får 250 kroner i gebyr om du betaler avgiften etter kl. 24.00 innkrevingsdagen, og innkassokrav om du lar være å betale, også minstepensjonister!

På Visjon Norge bes det. Det bes til frelse, for familierelasjoner, for sykdom og for økonomi. Mange ringer inn i sin nød , og mange ringer inn og takker for forbønn, og det er mange vidnesbyrd om bønnhørelser. Hva er bønnhørelsene i praksis? Ekteskap som ikke blir oppløst, barn som får ha begge sine foreldre, folk som blir helbredet og får leve videre, til glede for familie og venner, folk får forandret livskursen sin, folk får jobber og hjelp i økonomi.

På Telenor Arena hadde de grepet fatt i en kvinne som trodde hun var blitt bedre, men ikke var helt sikker. Hadde Brennpunktjournalistene lyttet, hadde de hørt om mange helbredelser der!

Et eksempel: Min mann var så dårlig i hofter og betennelse i kroppen at han strevde med å gå 10 meter. Han hadde søvnløse netter, og hadde vært på Revmatismesykehuset og på nevrologisk, og til alle slags undesøkelser, og ingen fant ut hva som feilte han, og prognosene var at han måtte regne med å bli verre. På Maldonados møter på Telenor Arena, arrangert av Visjon Norge fikk han forbønn, og ble betydelig bedre.Smertene forsvant, og han trenger ikke krykker, han trenger ikke handicapbevis for bil, han kan bøye seg, og gå flere kilometer, selv om han ikke er noen 40-åring lenger.

Jeg er veldig takknemlig for å ha en mann som ikke sitter i rullestol, som var utsiktene, og slippe å bygge huset om til en bolig for en rullestolbruker.. Det andre er at vi kan gå turer, reise, arbeide i hagen og leve normalt. Ære til Jesus, takk til Visjon Norge som fikk apostelen Maldonado hit!

Hvorfor skriver jeg dette? En nidkjærhet, et ønske at rettferdighet skal seire.

Jan Hanvold er en vanlig mann. Han har sine sterke sider, og sine svake sider. Men han er ingen kriminell. Han tapper ikke Visjon Norge for store verdier, men pløyer store verdier inn i en virksomhet han startet med sine egne midler da ingen trodde på prosjektet. Mange kjenner han som en generøs, inkluderende, omsorgsfull og gjestfri mann. Treet kjennes på fruktene.