Hus i strid med seg selv

Author picture

onsdag 30. august 2017

dagensdebatt

Velgerne trenger klarhet og en tydelig retning.

Det er en ting yrkespolitikerne våre, med nødvendighet, har blitt gode på, og det er å være helt tydelig uklare. Det kan være en yrkesmessig fordel noen ganger, men for velgerne blir det vanskelig. På valgdagen trenger velgerne å vite, ikke bare hva som står i programmene, men også hva partiene har tenkt å prioritere og kjempe for.

Enhver forstår at ingen partier får gjennom alt uten å selv ha rent flertall, og det er ikke mulig i vår parlamentarisme. Fra programmene til praktisk politikk vil prioriteringene og dermed den politiske substans tre frem. For en verdikonservativ borgerlig velger er det noen saker som er viktigere enn andre at man er tydelig på, og jeg skal gi noen grunner til at du som velger bør tenke nytt ved dette valget.

For å begynne med den viktigste forsikringspremien for landet: forsvaret. Samtlige partier på Stortinget gjennom de siste 20 år er ansvarlig for den tilstand forsvaret vårt nå befinner seg i. Denne saken alene er nok til at alle bør se seg om etter et nytt alternativ. Man gir ikke jobben med gjenoppbygging og restrukturering til en ledelse som har kjørt konsernet nær konkurs.

Dagens stortingspolitikere har gjort Norge til en fremskutt flyving i NATO. Landforsvaret ligger med brukket rygg, og sjøstridskreftene som skal fungere på taktisk nivå i indre skjærgård, nemlig Sjø-HV og kystkorvettene er nedlagt og skal avvikles. Regjeringen har utsatt å legge frem sin plan for landforsvaret til etter valget, bare dette burde få alarmklokkene til å gå. Aldri mer 9.april, må bli akkurat det. Arbeiderpartiet med sin arv fra de brukne geværs politikk og inkompetanse i beredskap og sikkerhet, kan ikke være et samarbeidsalternativ for et borgerlig parti, og dagens Storting trenger nye koster for å gjøre jobben.

Ekteskapet mellom en mann og en kvinne med barns rett til mor og far er helt grunnleggende verdikonservativ politikk. I kjølvannet av den nye ekteskapsloven presser det seg nå frem surrogatidebatt og om sæd- og eggdonasjon. Vi må sette en bom for denne planlagte handel med mennesker. Krf har en leder som ikke klarer å si om han er for eller mot ekteskapsloven, og har stortingspolitikere som ikke vil svare eller som problematiserer svarene ut i tull og tøys.

KrF brukte all sin politiske kapital i regjeringsplattformen på å snu Høyre og FrP i spørsmålet om utredning av Lofoten, ikke et ord har vi hørt om ekteskapet. KrF har i Vennesla kommune politikere som ikke vil støtte flere elevplasser i kristen privat skole, selv om foreldre og elever etterspør det. Takket være Partiet De Kristne sitt medlem og ståsted i saken snudde KrF i bokstavelig talt siste minutt. For velgerne gir dette ingen trygghet.

Kåre Kristiansen samlet inn 20 000 underskrifter for å flytte Norges ambassade til Jerusalem. Kjell Magne Bondevik signerte, for siden å trenere initiativet. Dette er klassisk KrF kunst under Bondeviks og senere Hareides ledelse: planlagt forvirring og dobbeltkommunikasjon. De 20 000 som signerte mente alvor. Spørsmålet er: Hvem vil gjennomføre dette? Svaret er helt klart ikke KrF.

Fremskrittspartiet sliter med sin verdiliberale fløy med eutanasi-debatten og nå omskjæringsdebatten som vil ramme jødene i Norge. For verdikonservative velgere er dette uakseptabelt.

Høyre på sin side har fullstendig glemt de verdier de skulle være konservative på, de trenger noen som kan minne dem på dette. Som en journalist sa på PDK-stand under Arendalsuka: PDK er jo det nye Høyre. Høyre har vist at i viktige saker for verdikonservative velgere som ekteskapsloven, Israel og EU-politikken er Høyre på feil kurs.

En borgerlig regjering er likevel alltid bedre enn en sosialistisk. Det er alle borgerlige partier enig om unntatt landsmøtet til KrF og hoveddelen av partiets fylkesledere. Når kristne ledere som Sten Sørensen og Lise Karlsen med andre går ut i mediene og ber KrF om å klargjøre partiets standpunkt og gi løfte om å innsette en borgerlig regjering, så kan man ikke det når KrF ensidig har ekskludert FrP. Det vi trenger etter dette valget er en fortsatt borgerlig regjering med vekt på verdikonservative saker.

Hvem vil styrke Heimevernet og landforsvaret, beholde kystkorvettene, reetablere Sjøheimevernet, sikre kristne privatskoler, kjempe for ekteskapet, stanse finansiering av terror, flytte ambassaden til Jerusalem, fjerne formueskatten, fjerne NRK-lisensen, redusere den statlige bistandsindustrien og øke skattefritaket for frivillige gaver, kjempe for barna i mors liv og styrke kristendommen i skolen? Det vil Partiet De Kristne, og det kan kun gjøres i et borgerlig samarbeid som inkluderer FrP.

Hvis alle som i dag er enig med PDK stemmer PDK, da er vi inne på tinget med god margin. Følg hjertet, det er nå det gjelder.

Stem nytt! Stem trygt! Stem PDK!