Noen korte ord om hykleri

Author picture

fredag 8. juni 2018

dagensdebatt

Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere dømmer? 1Kor. 5:12

En kvinne som var sønderknust i sin anger for en abort betrodde seg til en kristen venninne en gang. Denne venninnen spurte om hun hadde prøvd å finne trøst i den lokale kirken. Da svarte den nedbrutte; «nei drar jeg dit vil jeg bare føle meg enda mer fordømt».

I mange saker som gjelder de utenfor blander vi oss inn med fordømmelse. Dette er ikke fra Jesus Kristus, men fra satan. Vi må aldri glemme at det er vantro som er SYNDEN. Derfor skal vi kun forkynne Evangeliet til de utenfor. Men på grunn av at vi blander oss inn i verdslige ting og da kanskje spesielt politikk, blir vi fanget i djevelens snare og blir fort fordømmende. På toppen av det glemmer vi helt å dømme de innenfor, de såkalte troende.

I de fleste menigheter i dag slipper man unna med synder, hvis man skulle rangere, som kommer høyt opp på rangstigen. Vantro er nevnt og dernest kommer hovmod og kanskje mest en synd som mange ikke regner som synd, men som er en ren katastrofe; nemlig uforstand. Så må vi da huske at det er å praktisere dette, å leve i dette som er syndig. Alle faller eller snubler og da er det bare å angre, få tilgivelse og omvende seg å gå videre med rak rygg.

Som jeg har skrevet før; i dag sitter man sammen med sin samboer foran sin felles eide 55 tommer og ser en x rangert film som kalles erotisk eller «50 skygger av grått» samtidig med at man hygger seg med to til fire flasker rødvin og rakker ned på alt fra gjengifte og homofili til abort og Donald Trump og alt annet som kalles konservativt eller ikke politisk korrekt som egentlig bør kalles etisk korrekt og da etter den liberal elites standard. Hykleri er dette. Det er vel her splinten og bjelken er verdt å nevne. Eller kast ikke stein i glashus. Selv «den som er uten synd» osv. kunne brukes her.

Så tilbake til abort for å ta det som er det verste eksemplet på «feil behandling» fra menighetenes side. Det eneste man skal ha på hjerte når det gjelder noen som har kommet i det uføre og den blindheten der er å ha begått en slik tragisk handling er jo omvendelse og gjenfødelse. Det er Evangeliet en mor eller et slikt par skal høre. At det finnes et håp og en sannhet om at mor og far kan møte sitt ufødte barn i Himmelen å hylle Kongen som har gjort dette mulig. I stedet stifter man politiske partier som blir fanget i sitt eget spindelvev, spunnet av satan, og ikke vet verken frem eller tilbake hvordan de skal behandle saken. Uhyggelig trist greier.

Det er jo ingen som tilhører Guds Forsamling som tar abort eller som holder på med dette;

20 Han la til: Det som kommer ut fra mennesket, det gjør mennesket urent. 21 For innenfra, fra menneskehjertet, er det de onde tankene kommer: utukt, tyveri, mord, 22 hor, griskhet, ondskap, svik, utskeielser, ondt øye, spott, hovmod, uforstand. 23 Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Mark 7:20-23

I så fall er man jo frafallen, altså hvis man praktiserer noe av dette og tilhører dermed ikke lenger Guds Forsamling – Jesus Kristus sin kropp. Skulle det være noen som faller eller snubler i dette så skal man dømme og rettlede. Altså de ulydige innenfor skal vi dømme, men ikke de utenfor.

Det er intet poeng i å dømme noen som allerede er dømt for de synder som kommer av vantro. Eller skal vi si noe mer korrekt; av de synder som kommer av ulydighet som igjen kommer av vantro. Det må bli slutt på at vi dømmer de utenfor. I dag er det nok av ting som de innenfor må dømmes for. En av de er at deres hyklerske holdninger gjør at Veien spottes.