NMS og konformitetskulturen

Author picture

onsdag 14. mars 2018

dagensdebatt

Det eksisterer en konformitetskultur i Den norske kirke, ganske ulik den som finnes andre steder, for eksempel i den danske folkekirken. En konformitetskultur bidrar effektivt til å usynliggjøre reelle konfliktlinjer. Min egen misjonsorganisasjon, NMS, bidrar nå til å bygge opp under en slik kultur ved den linjen ledelsen har lagt seg på etter innføringen av en ny ekteskapslære i kirken.

I innlegget «NMS og Den norske kirke», skrevet av generalsekretær Jeffrey Huseby og leder for seksjon menighet i NMS, Sven Ebbel Skjold, fastholder de at NMS “ikke har endret synet på ekteskapet som en gudgitt ordning mellom én kvinne og én mann”. (Verdidebatt.no, 12.3.2018).

Flott, tenker jeg. Men resten av innlegget forvirrer. De skriver om innføringen av likekjønnet vigsel i Dnk: ”Vi mener at vi ikke behøver å mene noe om alle spørsmål som kirkene må ta stilling til ettersom vi ikke er et kirkesamfunn”. Så mener altså NMS noe om den nye ekteskapslæren, men samtidig må vi forsikre oss om at vi ikke mener noe med det?

NMS sitt samlivsetiske dokument fra 2008 ble gjennomgått og bekreftet som fortsatt gjeldende i organisasjonen så sent som for to år siden. Hvis dokumentet egentlig ikke har noen praktisk betydning for liv og lære i organisasjonen, vil det ikke da være mer ryddig å skrote dokumentet enn å la det ligge og støve i skrivebordsskuffen?

Eller sagt på en annen måte: Kan jeg ikke lenger forvente at det samlivsetiske dokumentet fra 2008 er så viktig at det benyttes som plattform for undervisning og forkynnelse om samliv i NMS-sammenheng, både i møte med barn, unge og voksne? Er det faktisk litt problematisk om jeg selv på NMS sine vegne skulle finne på å dra det fram? For da blir jeg vel rammet av advarselen om å ”skape en splittende kultur”? En slik beskyldning er det bare de færreste av oss som orker å leve med særlig lenge, før vi klokelig finner en annen organisasjon å arbeide gjennom.

Blant dem som var på Årskonferansen til Frimodig kirke i Oslo i går, traff jeg mange med tilknytning til NMS. Vi er fortsatt i Dnk. Vi ber ikke NMS om å bryte samarbeidet. Derimot oppfordrer vi NMS til å vise større frimodighet på den samlivsetiske plattformen organisasjonen har, nettopp i en tid der mange i kirken savner åndelig lederskap.

Vi ber ikke NMS-ledelsen om å føre åpen kamp mot Dnk til en hver tid og på alle arenaer. Selvfølgelig er det også mye vi kan samarbeide om både innad i NMS og i samarbeidet med Dnk som ikke direkte berører denne konfliktlinjen. Men personlig savner jeg mer av en ”kritisk-solidarisk holdning”, slik jeg i sin tid lærte at vi i Feltprestkorpset skulle ha til det systemet vi var en del av i Forsvaret.

Jeg mener NMS bør mene noe med at vi mener noe om ekteskapslæren. Bibelens klassiske lære om ekteskapet er nemlig ikke perifer og utdatert. Det krever en særskilt fortolkningsakrobatikk å løsrive Jesu evangelieformidling fra hans undervisning om ekteskapet som Guds gode ordning. Kan den ikke løsrives fra evangeliet og Guds gode vilje med mennesket, kan den heller ikke løsrives fra misjon og spørsmålet om menneskers frelse.

Selvfølgelig er det kontroversielt å si og mene dette i dag. Men spør våre forfulgte trossøsken som NMS støtter i Egypt og andre steder om konformitet med samfunnets normer er veien å gå for at den kristne troen skal overleve og overleveres!

Som en venn med utenlandsk bakgrunn sa til meg nylig: ”Dere nordmenn er så redde for å skape dårlig stemning”. Det er den litt klamme følelsen jeg sitter igjen med etter å ha lest innlegget fra NMS-ledelsen.

Vidar Mæland Bakke
Nestleder i Frimodig kirke
og frivillig forkynner i NMS