Når løfter om helbredelse blir.....

Author picture

torsdag 29. november 2018

Dette innlegget er en respons på "Når løfter om helbredelse blir alternativ behandling"

dagensdebatt

Ved første øyekast virker svaret fra Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet å være bra. Men det er flere ting som ikke er bra i Forbrukertilsynet vedtak mot Pedresen og Edvardsen.

Pedersen og Edvardsen driver ikke alternativ behandling. Deres måte å arbeide på er ved forbønn til Gud og håndspåleggelse.

Vi har hatt to møtekampanjer med Svein-Magne Pedersen i vår sammenheng. Ikke på noe tidspunkt var det noe press om å få inn penger. Møtehonorar var avtalt på forhånd og det var ingen press eller hentydninger om å få mer penger. Han reklamerte for bladet sitt, uten noe press, men opplyste at alle som ville, kunne få bladet tilsendt.

Svein Magne Pedersen gav flere ganger uttrykk for at han ikke kunne helbrede og at hvis noen ble helbredet var det Gud som helbredet. Et uttrykk han brukte var “Jeg kan ikke helbrede en flue engang” Vårt møte med Svein Magne Pedersen var utelukkende positivt.

Forbrukertilsynet velger å behandle Pedersen og Edvardsen som alternative behandlere på tross av at de begge er forkynnere som praktiserer bønn for syke. Dette er feil bruk av lovparagraf, i klar strid med religionsfrihet og ytringsfrihet.

Dessuten er størrelsen på bøtene svært urimelige. kr 30.000 + kr 10.000.- i uken på hver av dem. Dette blir nesten 2 millioner i året på hver. Beklager, direktør Elisabeth Lier Haugseth, men dette er maktmisbruk og langt over det som er fornuftig å bruke i en slik sak. Her skal de tvinges i kne og gi seg med en gang. Gå til rettsak vil være av svært stor risiko da det kan ta lang tid før rettsaken kommer opp. Skulle en tape en rettsak, vil beløpet de begge må betale fort bli flere millioner kroner.

Så er, for utenom Forbrukertilsynet, er også Stiftelstilsynet og politiet på saken. Da blir jo spørsmålet, skal de få bøter fra dem også, og hvor store skal disse bøtene være?

Både Forbrukertilsynet og VG legger til grunn at Pedersen og Edvardsen reklamerer med at de kan helbrede. Som nevnt over, har det aldri skjedd. De ber for syke og blir noen helbredet, er det Gud som helbreder. Hadde de sagt at de kan helbrede, ville de bli utelukket fra de fleste kristne kirker og sammenhenger da alle er enig at mennesker ikke kan helbrede, men bare Gud.

Til slutt vil jeg si at det er bra at du, direktør Elisabeth Lier Haugseth, er klar på at det er tillatt å be for syke i landet vårt. Sitat:

“Vår håndheving av lovverket innebærer ikke noe forbud mot helbredelse gjennom forbønn, ei heller noe forbud mot å fortelle om folk som har blitt helbredet. Slike vitnesbyrd kan fortsatt deles.”

Dette er bra, men også en selvfølge i et fritt land som Norge. Denne friheten skulle Forbrukertilsynet legge mer vekt på og ikke ta saken i verste mening for Edvardsen og Pedersen.