Nådes-budskapet har overskygget AGAPE i over 30 år

Author picture

tirsdag 7. november 2017

dagensdebatt

Mens nåde er noe ufortjent er AGAPE fortjent. I den forstand at vi har ikke fortjent AGAPE som lønn, men som sønn.


Hvis vi skal vite hvem vi er i Kristus Jesus må vi forstå hva det innebærer å være barn. Vi er ikke barn av nåde men av kjærlighet. Barn blir ikke til ved nåde men av kjærlighet.

Få i dag riktig forstår hvem de er i Kristus som gjenfødte BARN fordi det er blitt fokusert på nåde i stedet for AGAPE (det greske ordet for Gudommelig Kjærlighet – ikke på tross av og ikke fordi, men uforbeholdent).

Det er min kjærlighet til min hustru som har gjort det slik at vi har et barn i kjærlighet. Ikke noe av dette er nåde. Det er ikke av ufortjent nåde jeg giftet meg med min kone og omvendt. Min kone fortjener min kjærlighet fordi jeg har lovet det i en pakt.

Vi må komme oss inn i kjærligheten og ikke flyte på utsiden i nåde. Det er mye mer å hente enn ufortjent nåde som Guds barn. Jeg kan jo ikke si til vår datter at det er av bare nåde hun eksisterer. Hun har rett til min kjærlighet som jeg med kjærlighet gir henne fordi jeg er hennes far.

Disse ting er dybden og bredden i det å være barn av den Allmektige. Det er det største mirakel å bli født på ny. Tar man dette inn over seg forsvinner all fordømmelse og lydighet blir resultatet.

Det er fordi folk ikke er født må ny at vi har så mye ulydighet. De forstår ikke hvem de kan bli i Kristus Jesus. De tror på at en nåde som dekker synd er det beste de kan få til hjelp for Satans fordømmelse. Derfor greier de ikke å skille på fordømmelse og skyld ved ulydighet. Derfor kan ikke disse forkynnere i dag som kun forkynner nåde nå frem med det ekte evangeliet fordi AGAPE blir ikke forkynt. Vi blir ikke fortalt om våre rettigheter.

Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Joh 1:12

Tro er lik lydighet er lik kjærlighet AGAPE.

Har dine barn rett på din kjærlighet?

Gud er kjærlighet slik at når Han gir deg rett til å bli barn av kjærlighet så har du også rett på kjærlighet siden du er barn av AGAPE. Det er fordi vi har blitt forkynt at vi ikke har rett til noe som helst at vi er endt opp som barn av nåde og ikke AGAPE. VI ER BLITT SNYTT. De har trukket nåden før langt. De har falt ut av AGAPE.

Begynner det å synke inn? Skjønner du hva du har gått glipp av i så mange år?

For å si det på en annen måte; Jesus sier i John. 17 at vi som gjenfødt blir ett med Ham slik Han er ett med Faderen. Han sier også i alle evangeliene at de som elsker Ham holder Hans bud. Altså Jesus gjør gjennom å være brudgom krav på vår kjærlighet gjennom tro og lydighet. Siden vi er ett med Ham gjør vi også krav på Hans AGAPE som bruden. Dette er et gjensidig forhold. Husk at vi også som barn arver de rettigheter vi har. Alle som arver gjør det av RETTIGHETER som ekte barn.

La oss se til at vi forkynner dette og ikke en ufortjent nåde. Ja vi nevner oppe i dette at ingen gjerninger kan gjenføde noen. Kun tro. Altså vi har ikke krav på lønn med som sønn har vi krav. Ikke på lønn men på kjærlighet AGAPE. AGAPE er ikke lønn. AGAPE er uforbeholdent. Ikke på grunn av eller på tross av. Nåden nevnes i forbindelse med at vi ikke har krav på lønn. Vi kan altså ikke gjøre oss fortjent til å arve ved å være gode eller holde Loven. Kun ved å bli født inn i familien. Da blir vi innhyllet i AGAPE. IKKE NÅDE. Nåden er der så vi skal få tid til å oppnå AGAPE. Slik at ikke dommen skal komme umiddelbart ved vantro. Når vi blir gjenfødt går vi over fra nåde til AGAPE.

La meg forklare litt mer. Ingen blir frelst av nåde. Nåde er heller ikke en person i Guddommen som skal tilbes som man skulle tro mange bedrev i dag. Noa fant nåde i Guds Øyne, men det var tro og lydighet som frelse de åtte.

Hvis nåde kunne frelse trengte ikke Jesus å dø på korset. Fordi Jesus kom med nåden og sannheten beskrevet i Joh. 1. Kun Jesus blod frelser og det er utøst i AGAPE kjærlighet.

Når en gjenfødt en dag står til brud vil ikke Jesus si; «du skal bare vite at der er av nåde jeg tar deg til ekte». Heller ikke vil Faderen si at når vi arver Riket; «din eks-synder. Der er bare på grunn av nåde du arver» Nei, nei og atter nei. Jesus tar oss til ekte av AGAPE og vi arver rike gjennom AGAPE og at vi er ekte sønner og døtre. Altså vi arver av de rettigheter vi har som barn!

Er det ikke fantastisk herlig hva vi er i Kristus Jesus. Hva han gjorde på korset er uten fatteevne, men når vi ser dette kan vi ane hva vi har i vente. Halleluja og pris Herren Jesus Kristus. Han tilhører Æren og ALT annet i ALL Evighet