MÅLGRUPPE: For dem som ikke lenger blir prioritert med forkynnelse av Guds Ord, kan det handle om frelse eller fortapelse, skriver Ole Andreas Wastvedt. Illustrasjonsbilde: Yayimages.com

Mer misjon av fusjon?

Author picture

onsdag 30. november 2016

Dette innlegget er en respons på "Bedehusets situasjon og fusjon av organisasjonar"

dagensdebatt

I et innlegg i Dagen datert 28. oktober 2016 skriver Johannes Kleppa om bedehusets situasjon og fusjon av organisasjoner.

Hans konklusjon er at «hvis alle tenker at det å bli slukt, ikke er så farlig, kan fusjon mellom organisasjonene frigjøre arbeidskraft og åndsmakt.»

I innlegget foreslår han at «den mest radikale delen av bedehusland, der en praktiserer tjenestedeling mellom mann og kvinne, med NLM og ImF som hovedaktører, men der også Den indre Sjømannsmisjon, Samemisjonen og Muslimmisjonen hører hjemme. Alle disse kan slå seg sammen, og med et nært forhold til DELK.»

Bakgrunnen for at debatten om fusjon er kommet opp, er at ImF- forkynner Torgeir Skrunes tok opp spørsmålet om tiden er moden for fusjon mellom Indremisjonsforbundet (ImF) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) på ImF sin Generalforsamling i sommer. Siden har både Dagen, Sambåndet og Utsyn tatt opp spørsmålet til debatt. Johannes Kleppa går enda lenger i sitt forslag ved å inkludere også de små lutherske organisasjonene.

At Den indre Sjømannsmisjon bør fusjonere med en annen misjonsorganisasjon, er ingen ny tanke. Både Indremisjonsforbundet og Samemisjonen er blitt drøftet, uten at det har endt med beslutning om fusjon. Så må vi spørre hva vil Den indre Sjømannsmisjon oppnå ved å fusjonere? Det er nok rett som Johannes Kleppa og Torgeir Skrunes antyder – vi vil bli slukt. Den indre Sjømannsmisjon er en «nisje-misjon», og det første vi oppnår er å miste vårt særpreg. Hovedfokuset på fiskere, sjøfolk og kystens befolkning vil forsvinne. Om Betelskipet «Elieser 6» vil bli drevet videre i en slik sammenheng, er jeg også usikker på.

Men er det så farlig da? For dem som ikke lenger blir prioritert med forkynnelse av Guds Ord, kan det handle om frelse eller fortapelse.

Johannes Kleppa har ikke begrunnet hvordan en slik fusjon skal frigjøre arbeidskraft og åndsmakt. Målet må være å nå flere med evangeliet om Jesus Kristus. Jeg er redd en fusjon vil føre til det motsatte. Personlig har jeg derfor mer tro på fisjon enn fusjon. Flere båtlag når flere enn bare ett. Hvis alle skal gå i samme retning, vil noen bli utelatt, nedprioritert og glemt. For vår del vil det ramme fiskere, sjøfolk og kystens befolkning.

Så er jeg usikker på om en fusjon vil generere større inntekter. Mange av misjonsvennene som i dag støtter Den indre Sjømannsmisjon, gir også gaver til andre organisasjoner. Der de i dag støtter to eller flere organisasjoner, vil de ved en fusjon bare trenge å støtte en. Men vil de opprettholde eller øke det totale beløpet? Noen vil kanskje det, men jeg frykter at de fleste vil kutte i givertjenesten.

I Apostlenes gjerninger, kapittel 15 møter vi Paulus og Barnabas som blir uenige om strategien. Barnabas ville ha med seg Johannes Markus i tjenesten. Men Paulus mente at de ikke skulle ta med ham som hadde forlatt dem i Pamfylia. Det ble da så bitter uenighet mellom dem at de skiltes fra hverandre. Barnabas tok med seg Markus og seilte av sted til Kypros. Paulus valgte Silas til å følge seg, og de dro gjennom Syria og Kilikia og styrket menighetene.