Lederen for FUG på ville veier!

Author picture

torsdag 12. juli 2018

dagensdebatt

Selv om kristne foreldre selvsagt må ta avstand fra enhver form for mobbing av barn i skolen, så betyr ikke dette at man som kristen kan godta at ens barn læres opp til å se på noe som Bibelen omtaler som syndige forhold som «en verdifull ressurs»! Vi har fortsatt religionsfrihet i dette landet, og dette må skolen selvsagt også respektere!

Leder i Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG), Gunn Iren Müller, hevder i en Synspunkt-artikkel i Dagen 12. juli, at “det (er) viktig at alle barn lærer om det mangfoldet som finnes utenom sin egen familie. Det vil bidra at mangfold blir noe man har et positivt forhold til, noe som kan forebygge identitetsbasert mobbing”.

Lederen av FUG skriver blant annet også: «FUG samarbeider med FRIs Rosa kompetanse sskole for å sikre at vi er bevisste på familiemangfoldet som finnes blant alle foresatte og for at foreldrestemmen skal høres også der. Mangfoldet av familier er en verdifull ressurs i seg selv, men vi ønsker å legge til rette for at flere foreldrestemmer blir hørt og at flere erfaringer kommer frem.»

På s. 9 i samme avis har Stiftelsen MorFarBarn innrykket en annonse med overskriften «Det kristne JA-budskapet om ekteskapet, familien og barnet». Her vises det til at «Et overveldende flertall av kristne i den verdensvide kirke bekjenner og proklamerer: ... JA til ekteskapet som Guds skaperordning for mann og kvinne, undervist og bekreftet av Jesus og apostlene. ... JA til mor-far-barn-relasjonens særstilling og unikke betydning. ... JA til barn som en gave, og ikke som en rettighet eller handelsvare. ... Konklusjon: JA til biologiske realiteter, barns rettigheter og Bibelens budskap.»

JA-budskapet i annonsen følges opp av et «NEI-budskap som naturlig følger av JA-budskapet», der det første punktet lyder «Nei til den radikale kjønnsideologien som på en dramatisk måte omdefinerer Bibelens lære om kjønn og seksualitet, ekteskap, foreldreskap, familie og barn, biologi og slekt.»

Selv om kristne foreldre selvsagt må ta avstand fra enhver form for mobbing av barn i skolen, så betyr ikke dette at man som kristen kan godta at ens barn læres opp til å se på noe som Bibelen omtales som syndige forhold som «en verdifull ressurs»! Vi har fortsatt religionsfrihet i dette landet, og dette må skolen selvsagt også respektere!