La oss snakke om Utøya

Author picture

fredag 23. mars 2018

dagensdebatt

Siden du maser sånn Støre, og alle dere andre, la oss snakke om Utøya. La oss snakke om hva som skjedde. La oss snakke om AUF og hva som skjedde før Utøya og la oss snakke om hvorfor du så gjerne nevner Utøya nå.


La oss begynne med det siste;

For ikke lenge siden la en ut et forslag (det var ikke Listhaug som la ut forslaget) om å forenkle behandlingen av inndragelse av pass og statsborgerskap for fremmedkrigere og terrorister. For å ta et eksempel på hva man prøvde å oppnå; «hvis man kjører i 130 i 30 sone så blir det inndragelse av førerkortet. Man må da gå rettens vei for å eventuelt få det igjen».

Denne forbedringen av loven når det gjaldt særdeles mer alvorlige lovbrudd stemte AP og flere andre imot. AP sa rett ut noe slikt som at «det minsket rettsikkerheten til de det gjaldt», altså fremmedkrigere og terrorister. De sa det samme som Gule, men AP var uenige med Gule og enige med Amundsen i 2016. Se hva Ap-nestleder Hadia Tajik sa til NRK:

https://www.nrk.no/norge/ny-lov-skal-hindre-fremmedkrigere-ved-a-frata-dem-passet-1.12758088

Stikk motsatt av hva de sier to år senere. Da sier de rett ut det Gule sier. Gule er som kjent selv dømt for terrorvirksomhet:

Han sier at «forslaget svekker rettsvernet for norske borgere (som da er fremmedkrigere), og at utviklingen derfor er uakseptabel. Loven gjør oss ikke tryggere, den vil ikke forhindre terror, mener forskeren».

Dette er saken; Listhaugs rådgiver postet så en kjent post som påstod at AP ved å ikke støtte den nye loven, som de sa de ville gjøre to år tidligere, gikk den motsatte veien av å sikre norske borgere mot terror. Hun støttet seg da på PST sin redegjørelse, som selvfølgelig AP kjente til, om at ja det er helt klart at har vi terrorister gående fritt, som ikke skal det, så blir sikkerheten dårligere. Selvfølgelig. ALLE skjønner jo det.

Så det Listhaug sa var det PST sa og som AP var enige i fra før at; støtter man ikke den nye loven så går man motsatt vei av det som loven vil prøver å gjøre. Man støtter da dårligere sikkerhet for det norske folk. Altså man rett og slett setter rettsikkerheten til terrorister foran det norske folk. ALLE burde også skjønne dette. Men nei.

La oss også få med hav Nettaviser skriver:

«Det er jo vitterlig sant at Arbeiderpartiet veide rettighetene til potensielle terrorister tyngre enn muligheten til å redusere terrorfaren ved å frata dem passet. Slik sett hadde jo Sylvi Listhaug et saklig grunnlag for å skrive «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Støre ble selvfølgelig forbannet over en slik post og tok til motmæle. Ganske ordinært til å begynne med og ganske alene. MEN så begynte rabalderet og det begynte i Ap’s PR avdeling og det begynte etter mange, mange timer. Se for øvrig:

https://www.document.no/2018/03/20/det-var-en-pr-radgiver-i-ap-som-koblet-listhaugs-utspill-til-utoya-terroren/

Det heter i dag «å dra Utøya kortet» på godt norsk. Som mange etterlatte nå er særdeles misfornøyd med at han gjorde.

Men la oss heller ta sakens kjerne. VAR DET SOM LISTHAUG POSTET SANT?

Glem bildet, glem dato for innlegget, glem Støres «Utøya kort», glem at bare AP var nevnt, glem alt annet enn hva som stod i posten. Ved å stemme nei stemmer man da mot denne nye forbedringen av loven (ref. førerkort) og blir man da en del av det å ikke sikre Norge på beste måte. Sagt med andre ord; man setter ikke Norge først, men de som er til fare for Norge blir tatt hensyn til først. SELVFØLGELIG GJØR MAN DET. «ALLE» SKJØNNER JO DET!

SÅ LISTHAUG SNAKKET SANT! Men det bryr ikke AP ved Støre seg noe om for han ser sitt snitt til å skade Listhaug.

Så resten vet man jo. Siden Moxnes har bedyret at han ikke skal gi seg før Listhaug mister jobben og har det som partiprogram, i god gammel AKP stil, og Hareide stadig bærer nag til Listhaug for å bli kalt en «Imam-slikker» (Ble rasende da hun beskylte ham for å «slikke imam oppetter ryggen») og resten av venstresiden bare dilter etter, jeg kunne sagt mye om dette, så ble det stilt mistillit på basis av en løgn. Ikke en løgn fra Listhaug, men en løgn fra AP. Fordi det var ikke de overlevende fra Utøya som plutselig kom så voldsomt på banen. Det var PR avdelingen. Så det var altså to PR avdelinger som hadde de to største rollene i saken. Så galt kan det gå.

Så Støre lyver igjen når han drar «Utøya kortet» mot ofrenes vilje. Det ser ut som at ofrene er med Støre, men bare fordi MSM med «røde» debattinnlegg trikser det til i TV2. De kaller inn to av de overlevende og lager en falsk historie. Som vanlig. Falsk fordi man får er ikke hele bildet.

Og her kommer vi også til saken når det gjelder hva som skjedde på Utøya, både før under og etter den forferdelige hendelsen. Så mitt forslag er siden Støre absolutt vil snakke om Utøya;

La oss ta det en gang til og for siste gang for å bli ferdig med det. Slik at vi kan glemme det å få fred. Ikke glemme det slik at vi ikke skal ta lærdom av det, men slik at vi ikke har lov til å bruke det i politisk øyemed.

Som Carl I Hagen sier:

«Det er noe som er klin kokos riv ruskende galt med systemet vårt når regjeringen kan felles for noe en har postet på Facebook for å beskytte Norge. Men det at andre politikere har hat samtaler med terrororganisasjoner og invitert terrorister til landet vårt er greit»

Så la oss snakke om utøya. La oss begynne med hva som skjedde før 22. juli. La oss først ta en titt på boka til Ivar Fjeld. Tidligere leder i AUF. Etter det kan vi ta en titt på forskjellige lovparagrafer i Norges Lover om å forlate barn man har ansvar for i ytterste nød siden noen nå er så opptatt av at det er rasister som har sendt Listhaug blomster. Som faktisk en er politianmeldt for å påstå.

Så la oss snakke litt om ikke bare Utøya, men Støre. Kanskje vi skulle begynne med «russekortet» eller «brygga» eller «teppene» eller hoppe over alle «kjeltringstreker» og gå rett til «forræderiet» nemlig «karikatur-saken». Det er mye vi kan snakke om Støre. Kanskje vi også skal snakke litt om den troen på Gud som du sier du har? Den som du vitnet om i domkirken og stadfestet i Sarons Dal sammen med sin gode venn Hareide. Det forplikter å kall seg troende vet du …

Til slutt; var det en heksejakt? Ja du kan jo spørre deg selv. Men pass på at du har alle fakta først.