TEOLOGI: Det disse menneskene ikke skjønner, er at læren er direkte knyttet til spørsmål om liv og død, frelse og fortapelse, skriver Håkon Hovda. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Amazing Grace og læren - del 2

Author picture

torsdag 15. februar 2018

Dette innlegget er en respons på "Amazing Grace og læren - del 2"

dagensdebatt

Så når man sier at GT er belemret med et smittet gudssyn, så er døren allerede vid åpen for å forkaste og beholde hva man vil. Derfor er GT så ufattelig viktig. Det legger grunnen for Jesus og ikke minst for apostlenes lære.

For noen dager siden skrev jeg om Amazing Grace nettverket og deres trosbekjennelse som jeg fant å være mangelfull. Feil ble gjort som kunne vært unngått med litt grundigere undersøkelser. Men før du dømmer meg for hardt, så la meg forsøke å forklare. For det ting her som jeg tror vi kan lære av og som bør være et varsko til oss alle om hvem det er vi knytter bånd til, spesielt formelle bånd.

Grunnen til at jeg skrev om AG (Amazing Grace) var at jeg hadde først blitt tipset om noen videoer som kom fra Nådekirka i Kristiansand. En av deres ledere og forkynnere er Thor Ivar Hornes. Han og kirken deres er altså en del av Amazing Grace-nettverket og taler åpenlyst imot bredt akseptert bibelsk lære, så som livets to utganger og Bibelen som Guds Ord (mer om dette i del 3, men du kan selv sjekke ut deres hjemmeside og Youtube for hva de lærer).

Når jeg så leser AG sine troserklæringer på deres hjemmeside, så framstår denne uklar for meg hva angår dom og frelse (Gud dømmer ingen). Kombinert med deres relasjon med Nådekirka er det kanskje ikke så rart at man begynner å lure, noe også Mikael Lewin, en av de som er oppført som leder, kunne bekrefte hadde skjedd flere ganger.

Jeg hadde en telefonsamtale med Lewin som jeg fant oppmuntrende på noen viktige områder. Jeg opplevde han som ærlig og ryddig. Det er ikke enkelt å bli anklaget for vranglære når man opplever dette som fullstendig feil. Han virker å ha en solid forankring for sin tro og lære i Guds Ord. Ikke så at vi nødvendigvis er enige om alt, men for det meste er vi på linje. Spesielt i spørsmål som er av stor viktighet. Han forklarte også at Hornes fra Nådekirka ikke lenger sitter i styret for AG, nettopp på grunn av hans falske lære. Allikevel sitter jeg tilbake med en del spørsmål.

For det første, om man mener med basis i Bibelen (med rette) at Nådekirka, som ledes av Thor I. Hornes, er så ute å sykle teologisk at man ønsker å distansere seg fra disse, hvorfor beholder man dem i nettverket? For det er klart at Nådekirka ikke vil kunne stille seg bak mye av innholdet i AG sin troserklæring. De er altså i direkte strid med hverandre teologisk. Men jeg mistenker at for Nådekirka så er dette mindre viktig. De er en del av en bevegelse som de selv refererer til som nådebevegelsen. Og dette er hva en av forkynnerne i bevegelsen, Ole Martin Haukedal, sier i en kommentar til meg:

«Jeg er selv en av de aktive i denne bevegelsen, som er en løst sammensatt gruppe mennesker fra ulike kristne bakgrunner. Bevegelsen er uten en felles etablert lære og kjennetegnes i hovedsak av en villighet til å våge å tenke utenfor tradisjonelle rammer, fordi man har et håp og en tro på at Gud er bedre enn man ofte ellers får forkynt.»

Det disse menneskene ikke skjønner, er at læren er direkte knyttet til spørsmål om liv og død, frelse og fortapelse. Og det er i forlengelsen av dette, om man forstår hva som står på spill, at jeg ikke kan forstå at AG kan forsvare sin relasjon til Nådekirka og delvis til nådebevegelsen.

For det andre så er heller ikke AG særlig stø i den teologiske kursen. En av deres andre ledere (de er tre i henhold til deres nettside), Lars Kraggerud, holder fast ved at Det gamle testamentet (GT) forkynner et dualistisk syn på Gud. Med det mener jeg at han sier at gudssynet i GT er formet av syndefallet og en frykt for Gud (Adam og Evas forståelse av godt og ondt). Med andre ord tror Moses og Jesaja og alle andre før Jesus, at Gud er både god og ond. Det gjør det med andre ord vanskelig å stole å GTs tekster.

For at du skal forstå noe av alvoret våre ord bærer med seg, så tenk over dette: Selv om kanskje ikke Kraggerud underviser universialisme eller noe av den totale forvirringen vi finner hos Nådekirka, så likefullt er grunnen som Hornes bygger sitt teologiske flykrasj på, det samme som Kraggerud underviser. Hvorfor? Fordi det begynner alltid med en dekonstruksjon av Bibelens guddommelige autoritet.

Så når man sier at GT er belemret med et smittet gudssyn, så er døren allerede vid åpen for å forkaste og beholde hva man vil. Derfor er GT så ufattelig viktig. Den legger grunnen for Jesus og ikke minst for apostlenes lære. Om vi altså behandler GT som en slags kanon light, eller som en mindre guddommelig del av Bibelen, som noe rot vi helst forsøker å gjemme litt unna gjestene - ja, da vil veien til en et i beste fall skjevt bibelsyn, i verste fall fullt frafall, være veldig kort.

I neste del vil jeg ta mer for meg konkret hva Kraggerud sier og hvorfor dette er uriktig. Nådekirka og nådebevegelsen vil jeg komme tilbake til litt senere.

Les også:

TEOLOGI: Dette er en bevegelse som dessverre har mye “nåde” og lite sannhet, skriver Håkon Hovda på DagensDebatt.no.

Posted by Dagen on 12. februar 2018