Kommentar til bl.a. Bondeviks uttalelse: «Trump er en notorisk løgner.»

Author picture

fredag 12. oktober 2018

dagensdebatt

Det ligger på nettet flere uttalelser fra Kjell Magne Bondevik. Mange oppfatter at Bondevik har en sterk stemme for det nye veivalget i KrF, og det er da viktig å se hva Kjell Magne Bondevik mener.

Det 8-ende budet:

Bondevik har uttalt seg flere ganger at KrF ikke kan gå inn i regjering med FRP for da bryter de et løfte fra valgkampen og det 8-ende budet; du skal ikke lyve. Hareide sa også i valgkampen at partiet ville beholde Erna som statsminister, og fikk mange stemmer ved stortingsvalget ut fra det. Det er ingen nye store politiske saker som har kommet frem nå, som kan underbygge å kaste Erna. Hvorfor kan Bondevik og Hareide nå bryte det 8-ende budet, du skal ikke lyve? De støtter jo nå opp om å felle Erna sin regjering.

Om Statsråd Sylvi Listhaugs avgang:

På NRK sine nettsider fra 20 mars står det bl.a.: «– Har du (Bondevik) gitt Hareide råd i prosessen? – Det vil jeg ikke gå inn på. Hareide er klok nok til å snakke med tidligere politikere som har vært ute ei vinternatt før, men mer enn det vil jeg ikke kommentere det. Jeg synes det bare viser hvor riktig og viktig det var at hun (Listhaug) måtte slutte som justisminister. For hun har ikke skjønt hva debatten har handlet om, sier KrF-nestor Kjell Magne Bondevik. Bondevik mener saken ikke dreier seg om ytringsfrihet. – Det gjør jo ikke det, det dreier seg om anstendighet, sier Bondevik, som understreker at han er imponert over Hareide.»

Donald Trump er en notorisk løgner:

Bondevik var nylig på en konferanse på Sørlandet 1. september. Sitat fra avisa Lister 24: «Bondevik kommer inn på presidenten i USA, Donald Trump, og det var ikke i tvil om hva han synes om han. -Jeg synes det er skremmende at vi har en president i Amerika som er en notorisk løgner, og at han vet det selv, men ikke bryr seg om det, sier Bondevik fra talerstolen.» Er dette anstendige uttalelser fra Bondevik som er grunnlegger og arbeidende styreleder for Oslosenteret som står for fred, demokrati og menneskerettigheter?

Regjeringsspørsmålet:

Bondevik bekrefter overfor Aftenposten at han har drøftet regjeringsspørsmålet med Knut Arild Hareide de siste ukene. «– Knut Arild snakker med mange, både i og utenfor partiet, også med meg. Men jeg er ikke en sjefsrådgiver som noen sprer rykter om. Han er klok nok til å snakke med mange, og jeg ønsker ikke å trenge meg på, sier Bondevik» sitat slutt.

Nettet er fullt av Bondeviks uttalelser og meninger. Så får hver enkelt vurdere om uttalelsene og meningene til Krf-nestoren samsvarer med Hareide sin politikk. Jeg har stemt KrF i 36 år, men mye av uttalelsene fra Kjell Magne Bondevik gjør meg urolig for KrFs veivalg den 2 november.

Karl Igland

Tidligere lokallagsleder Krf