Ja, slutt opp om KrF, Bondevik

Author picture

søndag 19. august 2018

Dette innlegget er en respons på "Slutt opp om KrF!"

dagensdebatt

Nå er det viktig å se det kristne perspektivet, og dernest ikke svekke det unike redskapet KrF er for kristen samfunnsinnsats.

Kjell Magne Bondevik skriver i Dagen 18. august at enkelte “ikke erkjenner den prinsipielt viktige forskjellen det er på et parti og en menighet”. Men når partileder Knut Arild Hareide går i Pride-parade og stortingsrepresentant og familiepolitisk talsmann for KrF, Geir Jørgen Bekkevold, som prest, vier to kvinner i “ekteskap”, så er det nettopp kobling mellom parti og menighet som kommer til syne. Det er ikke den prinsipielt viktige forskjellen på parti og menighet som er det viktigste, men hva som i prinsippet er viktig for KrF og kristne menigheter.

Det er helt riktig at det er dimensjonen KrF bidrar med i grunnleggende verdispørsmål som har vært vårt kjennetegn og som har gjort at vi har kunnet stå i sentrum. Det er imidlertid vinglingen som partiet nå viser ved å ikke være konsekvent tydelige i vårt kristne ståsted i verdisakene som gjør at vi mister støtte og oppslutning. Det rokker ved selve identiteten vår. Det fjerner oss også fra politikkens og oppmerksomhetens sentrum, i hvert fall i positiv forstand. Det blir vanskelig for folk å indentifisere seg med oss eller regne oss for troverdige hvis vi ikke lenger er tydelige på hvem vi er. Senterpartiet har valg venstresiden og Venstre har valgt høyresiden. Det sentrum som vi var midtpunktet i er redusert til et KrF som sist så vidt kom over sperregrensen.

Flere medlemmer og noen politikere har i disse tøffe KrF-tider valgt å melde seg ut eller melde overgang til andre partier. Jeg velger å bli. KrF gir meg som lokal folkevalgt muligheten til å lytte til innbyggerne og gjøre en innsats for dem i enkeltsaker. Samtidig så er det på denne plattformen jeg taler tydelig ut fra det kristne livssyn, ikke bare som privatperson, men også som politiker. En konsekvent kristen er kristen i alle sammenhenger, også i politikken.

Når vi er konsekvente på vår kristne identitet, så vil vi igjen få oppslutning og regnes for troverdige, enten man er enige med oss eller ikke.

Det er viktig å se det kristne perspektivet, og dernest ikke svekke det unike redskapet KrF er for kristen samfunnsinnsats. Derfor sier jeg: Slutt opp om Kristelig Folkeparti, Bondevik!