Intet vitenskapelig grunnlag for den antatte makroevolusjonen!

Author picture

tirsdag 14. august 2018

dagensdebatt

Ingen kan forklare hvordan en god Gud skulle kunne ha valgt å skape «gjennom en så brutal og blodig prosess som evolusjonslæren gjerne fremstilles». Men så finnes det da heller ikke noen vitenskapelig underbygget «evolusjons mekanisme» for den antatte makroevolusjonen, men bare en ideologisk betinget flertalls-konsensus om «evolusjonslærens sannhet»!

I et innlegg i Vårt land 9. august spurte Espen Ottosen: «Kan en god Gud virkelig ha valgt å skape vår verden gjennom en så brutal og blodig prosess som evolusjonslæren gjerne fremstilles?» Videre skrev han blant annet: «Realiteten er at mange opplever at evolusjonslærens budskap står i konflikt med budskapet om Gud som skaper. Og en slik konflikt må løses. Den kan løses ved å forkaste enten Guds eksistens eller evolusjonslærens sannhet. Eller så går det an å forklare hvordan det kan ha seg at en god Gud har valgt å skape ved hjelp av evolusjons mekanisme. Mange skarpskodde teologer og filosofer har forsøkt å gi et svar. Spørsmålet er om de er gode nok.»

Jeg synes det er bra at Ottosen holder dette spørsmålet varmt i offentligheten, for ingen av de forskjellige former for teistisk evolusjon er jo – slik han selv antyder – i stand til «å forklare hvordan det kan ha seg at en god Gud har valgt å skape ved hjelp av evolusjons mekanisme». Men Ottosen viser dessverre ikke til Skriftens klare tale om hvordan Gud skapte alt på mirakuløst vis ved sitt ord på seks vanlige dager for 6 – 7000 år siden (1. Mos. 1:1ff; 2. Mos. 20:11; Matt. 19:4; Luk. 3:23-38; Johs. 1:1-3; Hebr. 11:3).

Og han viser heller ikke til det faktum at det slik det blant annet klart fremgår av første del av boken «Theistic Evolution. A Scientific, Philosophical, and Theological Critique» (Crossway 2017) ikke finnes noen vitenskapelig underbygget «evolusjons mekanisme» når det gjelder makroevolusjon («amøbe til menneske»-utvikling). Det eksisterer således en ideologisk betinget flertalls-konsensus om «evolusjonslærens sannhet», men ingen vitenskapelig underbygget påvisning av noen som helst «mekanisme» som skulle kunne ha forårsaket den antatte makroevolusjonen!

Derfor hadde man dypest sett heller ingen vitenskapelige argumenter å gjendrive den tyske paleontologen Günter Bechly med, da han i 2015 offentlig ytret sin tvil vedrørende «evolusjonslærens sannhet». I stedet valgte man – som følge av den nevnte ideologisk betingede flertalls-konsensus – gradvis å frata ham hans oppgaver og ansvar som vitenskapelig kurator ved Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart (de som forstår tysk kan høre hans egen beretning om dette på youtube.com/watch?v=LWVIzw0mTOw – beretningen begynner fra og med det 24. minuttet av videoen).

Ideologisk betinget flertalls-konsensus om «evolusjonslærens sannhet» var også årsaken til at Günter Bechly siste år ble slettet fra den engelske utgaven av Wikipedia, selv om han som vitenskapsmann har beskrevet over 160 nye fossile arter, og har publisert mer enn 70 artikler i såkalte «peer-reviewed» vitenskapelige tidsskrifter (se evolutionnews.org/2017/10/wikipedia-erases-paleontologist-gunter-bechly/ samt researchgate.net/profile/Guenter_Bechly).

På både tysk og dansk Wikipedia er Bechly imidlertid fortsatt omtalt, og han forteller selv i et intervju på engelsk om sin vei fra ateisme og evolusjonisme til Intelligent Design og Discovery Institute, der han nå er ansatt og i den forbindelse nettopp har flyttet fra Tyskland til Australia med sin familie (se youtube.com/watch?v=fqiXgtDdEwM samt facebook.com/gbechly).