Illustrasjonsbilde: Pixabay

Hvorfor bryr vi oss ikke om Koranen?

Author picture

søndag 11. mars 2018

dagensdebatt

Er fordømmelse/bekjempelse av personer som ikke tror på Allah innenfor trosfrihet?

Ja en kan saktens spørre!

For undertegnede blir det merkelig at kirken og media ikke tar et oppgjør, som det heter, med Koranen. Kan det skyldes at vi har vondt av dem?

Ja vi har vondt av dem, la det være sagt..

Hva sier Koranen om oss? Hva sier Koranen om vantroende:

Sura 5 vers 72-73: «Vantro er de som sier: «Gud, det er Kristus, Marias sønn!» Men Kristus sa: «Dere Israels barn, tilbe Gud, min Herre og deres Herre.» Sannelig, for dem som gir noen plass ved Guds side, har Gud stengt paradiset, og deres herberge blir Ilden! For illgjerningsmenn er det ingen hjelpere.73 Vantro er de som sier: «Gud er den tredje av tre.» Det er ingen gud unntatt én Gud! Hvis de ikke opphører med det de sier, så vil en smertelig straff ramme de vantro blant dem.»

Ja vantroende er alle dem som ikke tror på Allah.

Så har vi Sura 9 vers 29: «Bekjemp dem som ikke tror på Allah og dommens dag, som ikke forbyr det Allah og Hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i ydmykhet.»

Vel dette sier Koranen om oss. Da er mitt spørsmål, kan trosfrihet gå så langt at vi ikke skal ta avstand fra det som sies i Koranen? Burde ikke media ta et oppgjør omkring innholdet i det som står i Koranen.

I Sura 9 vers 5 står det: «Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Allah er tilgivende, nåderik.»

Er dette innenfor det vi kan si er trosfrihet?

Vil vår naivitet omkring islam bli et problem?

 

ISLAM: – Det jeg går inn på her danner en del av grunnlaget for en mer dyptpløyende, lærd diskurs om hva Koranen...

Posted by Dagen on 7. februar 2018


FRISPARK: – Det finnes faktisk ikke en enkel metode for å fastslå sannheten om islam. Derfor blir jeg mer og mer...

Posted by Dagen on 7. mars 2015