Hva er sannheten – del 2

Author picture

fredag 9. mars 2018

Dette innlegget er en respons på "Hva er sannheten?"

dagensdebatt

Som bevist i del 1 så slår Skriften fast at det økumeniske, som vi oppleve det i dag, og som Roma er foregangsmenn for, er profetisk. Det står helt klart om én religion, én verdensorden og én økonomi i Skriften. Vi vil her legge ut referanser. Men hvem er så disse som samarbeider med Roma?

Åp 13:12-18

12 Det bruker hele det første dyrets makt for dets øyne. Og det gjør slik at jorden og de som bor på den, tilber det første dyr – det som fikk sitt dødelige sår legt.
13 Og det gjør store tegn. Til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne.
14 Det forfører dem som bor på jorden, på grunn av de tegn som ble gitt det å gjøre for dyrets øyne. Og det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et bilde av det dyr som fikk sverdhogget og ble levende igjen.
15 Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes.
16 Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne,
17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn.
18 Heri består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall. Og dets tall er seks hundre og sekstiseks.

Her beskrives nettopp én verdensorden. Ikke rom for tolkning. Det er snakk om at man drepes hvis man ikke tilber og ingen kan kjøpe og selge uten et merke. For å få til dette trengs én religion, én økonomi og én verdensorden. Helt soleklart. Altså dette kommer til å skje og som sagt Roma har ALLTID jobbet for dette med å få verdensherredømme. Dette har blitt slått fast av alle reformatorene og alle bibeltro kristne helt siden for snart 1700 år siden. Ingen pave har så til de grader anstrengt seg som Frans. Etiketten på flasken er forandret med det giftige innholdet er det samme. Roma kan ikke forandre seg. Da kommer de i krig med seg selv og vil falle. Den Katolske Kirke har i sine statuetter at den er ufeilbar og at paven i “ex cathedra” (når han sitter på tronen i tronestolen) er ufeilbar. Roma – Babylon – er stadig Roma – Babylon. Man kan si at den katolske kirke har forandret seg, men går man de nærmere etter i sømmene så har de ikke forandret seg en millimeter. Det bare virker som de har forandret seg. De er stadig «ufeilbare».

Så hvem er villige til å samarbeide med den Romersk Katolske Institusjon (RKI)? Veldig enkelt; omtrent ALLE. Omtrent «alle» har i dag gitt etter for det RKI har hatt som sin agenda til alle tider. Å legge alt under Roma. Først og fremst Jerusalem. Når man ser på situasjonen i verden og det som har skjedd opp igjennom tiden med Romas verdensherredømme briller blir faktisk alt mye mer forståelig. Men det blir for mye å gå inn på her. Men tro meg; det er ILLE.

I første del slo vi også fast at noe av det mest patetiske man kan gjøre er å kalle seg protestant og samarbeide med Roma. Dermed blir Norges Kristne Råd helt feil. I Norge er det Norges Kristen Råd som er bindeleddet mellom Roma og kirkesamfunnene. Man kan sjekke dette med noen enkle søk. På verdensbasis så er det en Internasjonale Evangeliske Lutherske Kirke. Altså ringen er sluttet i det det ble felles troserklæring med Roma i 1999 og 18 år sener feiret man Reformasjonen sitt 500 års jubileum i SAMMEN. Fordi man er nå enige om at det var en feiltagelse at kirken ble splittet for 500 år siden. De fleste kirkesamfunn sier seg enig. De fleste kristne sier seg enig.

Trosbevegelsen og Pinsebevegelsen har til og med blitt en av de mest ivrige. Emerging church og NAR (New Apostolic Reformation) har kommet på banen og det er vel snart bare Adventistene som stritter imot. Hvis man da ikke skal de katolisere de som en sekt på linje med Jehovas Vitner og Mormoner. Ledere i Emerging church legger seg på kne og kysser katolske presters sko på sine møter. Og Kenneth Copeland, som ble utvalgt av Frans til å motta budskapet på video gjennom sin venn Tony Palmer, har gått så langt som å være enig med Roma i at, «de som går imot at alle må vende tilbake til Roma er fra djevelen». Det er meget enkelt å sjekke dette på nett. Ta noen søk på YouTube å hør talen til Frans og til Palmer og Copeland.

I Norge er det vel Egil Svartdahl som må sies å være den mest økumene da han faktisk fikk en pris av Norges Kristen Råd for denne gode jobben i 2011. Likeledes var han sammen med bl.a. Terje Hegertun og Gunnar Jeppestøl foregangs mann og lobbyist da Frikirken skrotet frikirkerådet til fordel for en sammenslåing med det Nye Kristne Råd sammen med Lutheranere og Katolikkene. Dette skjedde til manges overraskelse på Predikatkonferansen holdt i Filadelfia, Oslo i 2006. På festen som fulgte holdt Svartdahl en festtale om dette som er slagordet til den økonomiske bevegelse; «at de alle må være ett» tatt helt ut av kontekst fra Johannes 17. Svartdahl fikk også Medierosen i 2005 for å utøve sitt yrke som god kommunikator. Den økumeniske bevegelse trenger slike som han. Helt siden da Svartdahl i et forum i et opptak på NRK tilkjennega at han var for bygging av flere moskeer i Oslo har Svartdahl vært den flinkeste i klassen til å fremme Romas og verden forøvrige sin økumeniske agenda. Han har dessuten «profetert» at snart vil det ikke være noen kirkesamfunn lenger, bare en stor kirke, og legger til at vi har mye å lære av Roma.

I Sverige er det vel Ulf Ekman som er mest kjent for det samme og i tillegg har tatt steget fult ut. Vi kunne liste opp flere kjente økumeniske forkjempere i Europa og ellers, men for at det ikke skal bli for langt vil vi gå til selve stjernen som tjene Roma. Og de fleste vil nå protestere meget høylytt, men vi kan bevise at det er tilfelle. Når skal vi forstå at satan gjør seg om til en lysende engel og så også hans tjenere? At hans agenda er det økumeniske med en verdensreligion under antikrist som resultat.

BILLY GRAHAM er den som på verdensbasis har tjent Roma mest og best med det økumeniske og en ny verdensorden og som samtidig kaller seg protestant. INGEN kan nekte på dette da han innrømmer det selv i sin bok. Flere kjente bibeltro bibel-lærere og pastorer har advart ham og bønnfalt ham om å omvende seg uten resultat. Dette har resultert i flere brudd med brødre, noe Billy beklager, men han innrømmer at han ikke var villig til å bryte med Roma. Dette kan bevises uten det minste problem og så til gangs, men kanskje mest fordi han og hans sønn innrømmer det. Ja Billy skryter av det. De legger ikke skjul på det. Ikke i sin lære, sin omtale sin biografi («Just As I Am» – for en tittel) eller i sine fem pavebesøk (kunne vært syv, men han var for svak i de to siste planlagte). Hør godt etter for vi kan ikke bruke side opp og side ned på å gå igjennom bevisene her, det blir for mye, men leseren er selv pålagt gjennom Skriften til å sjekke disse påstander. Det kan enkelt gjøres på nettet. Men la oss ta noen få utsagn.

Billy Graham slo helt klart fast med egne ord at Roma har det samme evangeliet som han. Hans fem pavebesøk taler sitt eget språk. Billy Grahams sønn Franklin Graham skryter av at de to første årene av hans fars «korstog» ble sponset av Roma. Da Billy selv ikke kunne gå i innsettelsen av Frans sendte han sin sønn og likeledes sin datter til begravelse av den døde paven. Slik kunne vi liste opp utsagn og beviser over flere sider, men som sagt det er ikke plass til det. Igjen; sjekk selv. Men den største synden vil vi nevne avslutningsvis. Billy Graham har alltid sendt de katolikker som kom frem i såkalte «alterkall» tilbake til Roma altså tilbake til RKI. Dette hadde han en avtale om med RKI. Det finnes ingen andre som har flere falske konvertitter å vise til enn Billy Graham.

Som sagt listen og bevisene er lang og mange, ja helt enorme. Billy Graham har vært den største agenten til Roma og den økumeniske som har kalt seg selv protestant. I dag blir han hyllet etter sin død som en helt. Helt typisk. Faktisk er det slik at alle som går i spissen for det økumeniske – en verdens religion – blir hyllet og de som taler imot dette blir, hånet, sensurert, foraktet, latterliggjort og spottet. Det virker som om slike som meg ikke har livets rett når jeg for eksempel påpeker at Svartdahl, Ekman og Grahams er forkjempere for det økumeniske. Hva kommer det av at vi ikke tåler Sannheten. Hvordan kan noen underlå at disse som er nevnt her blir hyllet for å jobbe for det økumeniske? De skryter jo selv av at de gjør det.

Jesus slår fast at det er umulig å tjene to herrer. Man vil elske den ene og hate den andre. Man kan ikke tjene både Reformasjonen og Roma. Man vil enten elske Reformasjonen og hate Roma eller omvendt. Disse som her er nevnt elsker Roma. Jeg for min del er protestant og elsker reformasjonen, men mest av alt og foran alt annet elsker jeg Jesus Kristus.