Hospice i Norge

Author picture

mandag 16. juli 2018

dagensdebatt

I 1997 var jeg i Atlanta, USA. I forbindelse med en stormønstring av bevegelsen Menn Tar Ansvar. Ble også begeistret ved besøk på et hospice i et lite skogholt i nærheten av et større sykehusanlegg.

Har siden pekt på at vi trenger en utvikling på dette område i landet vårt. Derfor er det god grunn til å støtte Hospiceforum Norge,

som er opptatt av at mennesker skal ha større mulighet til å påvirke hvor livet skal leves den siste tiden – det være seg hjemme, på sykehjem eller i egne institusjoner. Omsorg for døende og deres familier er mer enn en vanlig helsetjeneste. Døden er en viktig hendelse i alle menneskers liv. Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av en omsorgspolitikk i Norge, som sidestiller alle behov når en rammes av alvorlig sykdom eller er døende. Hospiceforum Norge arbeider kunnskapsbasert – samarbeider og innhenter kunnskap fra andre organisasjoner i inn- og utland.

Siste nytt

NORGE TRENGER HOSPICE
20.12.2017 Hospiceforum Norge er skuffet over ny offentlig utredning:

«NOU 2017:16 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende» ble i dag overlevert til helseminister Bent Høie.

-Den store svakheten i innstillingen er at flertallet foreskriver en resept som først og fremst handler om mer av samme medisin. Jeg er skuffet over mangelen på nytenking. Derfor har jeg tatt dissens i utvalgets innstilling, sier Astrid Rønsen som også er styreleder i Hospice Forum Norge