Herrens Dag

Author picture

lørdag 10. mars 2018

dagensdebatt

Et himmelsk jordskjelv i Tidens Fylde; Åp 16.17 ff

“Herrens Dag”; - den store og skremmende. - Den som kommer i en tid der Månen sees rød som blod, der Solen formørkes, der Kvinnen kledd i solen, med månen under føttene sine, og 12 stjerner på hodet. Åp.12.1-4 ff. Siste ordbilde er relaterbart tilbake til Josefs drøm før han ble dratt til Egypt i lenker. Ord forklarer ord.

Er Guds ord pålitelig? - Ikke en tøddel skal forgå..

Hvordan kan det tolkes? Hvor er vi nå i tidshistorien?

Siden 2014/15 har vi levd i en ekstraordinær tid mht astronomiske forhold utenfor vår rekkevidde og kontroll. Tegn i sol, måne og stjerner. Måne og solformørkelser utspilt på selve de bibelske høytidsdager over Jerusalem. I tallsystem som “1260”.
Det hebraiske året - delvis “sammenfallenede” med 2017 - der vi altså er NÅ - startet ved 3.dag (3.Tishri) en himmelsk stjernekoalisjon tilsvarende Åp.12.1. En hendelse som skjer uhyre sjeldent; med flere 1000 års mellomrom. Vi leser om Dragen. Vi leser om stjerners fall. Vi leser bl.a “en film” gitt Johannes profetisk på Patmos.

Vi leser om “Herrens Dag”. Hvilken er det? Påskerelatert v/ Passover? - Dengang det store jordskjelvet overbeviste mennesker om at Jesus sannelig var Guds Sønn; at Gud Fader hadde makten til å “time” sin profetiske rammeplan fra tidenes morgen og i møte med Slangens/ Dragens fall.

Vil vi se Djevelen kastet ut av himmelen; Åp.12.9 i nær fremtid? Som en Malurt eller Ormtre (Wormwood) ned til jorden. Som en Kjerub som kastes ut fra sitt opprinnelige doméne. Kanskje skjedde det engang ved at han “billedlig” og konkret? ble fjernet fra sin opprinnelige løpebane. Jfr symbolspråk også i Salme 19. Salme 19 og Salme 119 kan med fordel sees i sammenheng.
Kanskje er den himmelske “farao”, Kongen av Tyr, jfr Esekiel 28, etc, det vi nå vil se utspilles i aktuell tidsfase tilknyttet Jesu komme i skyen.

Kanskje vil et astronomisk fenomen med “planeten/ stjernen/ dragen” av ekstraordinær elliptisk løpebane, utløse tilsvarende den/ de meteoritt(er) som ennå tilbes og kysses ved Kabaaen i Mecca. Med en ytre ramme som symboliserer inngangen til “jordens livmor”. Symbolikken er mer enn “stunning”, når man ser alt i sammenheng.
Og det hele fungerer “lovmessig” også i vår tid. Det skjer, og vi lever i den tiden beskrevet.

Hvordan kan vi samspille med Guds Hellige Ånd og som kong David; “som tjente Guds vilje i sin levetid”? Har vi en rolle og et ansvar? Detaljene og valgene må den enkelte se selv innfor Guds ansikt. Men rammene ligger og ble lagt der for tid deretter evighet.

Etter vår tids krig, vil det komme et 1000 årig fredsrike. Slik forstår jeg Bibelens omriss. Eksakt dag og time kjenner ingen. - Andre enn Faderen.
Men påske, pinseuka i år, høsthøytiden og Sigddagen 7.11/ - 8.11.18 er interessant i år.

Det gikk 100 år fra Løftet gitt Abraham til Løftessønnen ble født.

Vår tids store evangelist Billy Graham, ble født 7.11.1918. Han døde 21.2.2018; - en svangerskapslengde før årets sigddag. Denne er i år jfr.gregoriansk kalender 7.11.
Ga Gud verden en “løftessønn” som fra sin unnfangelse ble eksakt 100 år; - tilsvarende tlknyttet årets sigddag og nye begynnelser 7.11/ - 81118?

Fra Evighet til Evighet er Skaperen x3 Hellig. Fader, Sønn og Ånd. Til en ny dag m/ nye begynnelser. I tidens Fylde.