God morgen

Author picture

mandag 20. august 2018

dagensdebatt
God morgen med
to verdifulle verdiprosjekter.


    Mine facebookvenner aner kanskje hvor jeg vil hen? I mitt gode liv lever det to viktige virksomheter. Den ene er den kristne dagspressen, der jeg
    må innrømme at Vårt Land har en viss liten forrang frem for andre kristne aviser. . Erkjenner gjerne at det har noe å gjøre med min ungdom der far var av en dem som var svært glad for at VL så dagens lys i 1945. Jeg har også opplevd avisen har balansert forholdsvis bra i forsøket på hverken være venstrevridd eler høyrevridd. Men ønsker å være attraktiv for hele Kirke-Norge. At den etter mitt syn kan ha plumpet litt enkelte ganger svekker ikke dette synet mitt. Den andre virksomheten som jeg også digger er Kristelig Folkeparti som jeg mener har forvaltet de kristne verdier bra i forhold til mitt kristne ståsted. Fordi det favner både medlemmer og velgere fra begge sider av skalaen. Selvsagt viser det seg vanskelig dermed å velge side i kampen for innflytelse. I det stykket har min erfaring bragt meg til at Høyre har vært en forholdsvis god medspiller når det gjelder det KrF står for. Jeg blir oppmuntret i dag av å lese et inserat i Vårt Land. Forfattere; Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, begge Høyre. Fremstilling av en familiepoltikk som i grunntrekkene gjerne kunne være god KrFpolitikk, og er det. De understreker at det er summen av familie, omgangskrets, barnehage og skole som skaper grunnmuren for en god oppvekst. Som fremhever det KrF har fått gjennomlag for i Stortinget, flere ansatte i barnehage og skole. Barnehage blir billigere for de familier som trenger det mest. Det har for øvrig alltid vært KrF`s motto å hjelpe de som trenger det mest i samfunnet. Artikkelen har også noe visjonært i seg. De to statsrådene vil ikke stå på stedet hvil, men kjempe for valgfriheten, for eksempel ved at far og mor er hjemme i en periode mens barna er små. I det store og hele sørge for et sterkere lag rundt barna.
    For ikke misforstå min tenkning og handling , må jeg understreke at alle partier jobber for at vi alle skal ha et godt liv mens vi vandrer her nede. Derfor respekterer jeg alle politikere som kjemper i demokratiets navn for å gjøre det bedre for oss alle. Men jeg har altså funnet meg best til rette ved å se til Høyre og dagens artikkel til statsrådene svekker ikke denne holdningen hos meg.