– Når noen sier «be etter meg» og avslutter med «nå er du frelst» så forkynner de et annet evangelium. Det har nå gått så langt at man i studiebibler hvor man gjør en mal for evangelisering legger inn frelsesbønnen, skriver Kjell Sørsdal. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Frelsesbønnen

Author picture

mandag 20. november 2017

dagensdebatt

Apg 2:38 Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.

Selve denne «oppfinnelsen» av en frelses bønn er meget gammelt stoff. Hvis man er ytterst «spissfindig» kan man påstå at den går helt tilbake til det gnostiske og det «nikolaittiske». Definitivt i perioden etter Luther og selvfølgelig mer og mer fra tider og etter tiden som Charles Finney (1792 – 1875) og Dwight Moody (1837 - 1899).

Vi snakker om tiden ikke spesielt om personen selv om disse begynte å ta de som ble kalt av Herren inn på «bakrommet» og der betjene dem. Det er ikke bevist, snarere tvert imot at, disse tok i bruk det vi i dag kaller alterkall og deretter en frelsesbønn, men grunnlaget for dette ble lagt da dette konseptet med «bakrommet» utvannet at dåp fant sted.

Det var først ved begynnelsen av år 1900 at alterkall ble innført i stor skala ved Billy Sunday og sener ved massemøtene til Billy Graham. I senere tid er det vel Reinhard Bonnke som de fleste forbinder med dette.

For å forklare hvor skjevt det hele har blitt: ... (klippet fra en nettside i en større menighet)

Hvordan bli kristen:

Dette kan du gjøre ved å be en enkel bønn:

Gud. Takk at du sendte Jesus Kristus og viste oss hvem du er. Takk at Jesus døde og stod opp igjen for alle og for meg. La meg bli ditt barn og leve resten av livet som en etterfølger av deg.

Takk

Vi minner om dette i tillegg til ingressen:

Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Joh 3:5

Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Mark 16:16

19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! Matt 28:19f

OSV

Alterkall og bønnerommet (bakrommet) skal selvfølgelig byttes ut med dåps-bassenget eller nærmeste innsjø eller strand. Eller en bøtte med vann for den saks skyld. Er det vilje til å døpe er også en mulighet for dåp. Alltid. Om du så er i Sahara og må velsigne sand som vann. Det som også bør nevnes her er at det er trist at Luther ikke tok et oppgjør også med «barnedåpen». Han manglet jo et par tre «teser» for å si det mildt.

Vi henger ikke ut noen av disse Guds menn og evangelister som helt sikker ledet og leder tusenvis inn på Veien, men vil her forklare poenget med det hovmodige i det konkrete «fonemene»; «frelses-bønn». Mange eller flere av disse har også i sin forkynnelse gjenfødelse som er det vi må konsentrere oss om. Men de har også det som ikke skal være der; nemlig deklarasjonen om at «nå er du frelst». Og vi snakker ikke om frelst ut av denne verden. Vi snakker om at det blir slått fast at når du dør vil du gå til Himmelen. Altså også snakker vi om “evig sikkerhet”. Det er dette som er hovmodet. Vi nevner navn kun for å få frem tidsperioden og rekkefølgen dette beviselig har foregått. Vi setter fingeren på hovmodet som har forkommet selv hos Guds menn som har et «stort» navn i historien. Vi ønsker å få lagt åpent for dagen hvor lenge dette har foregått.

Vi ønsker også å nevne at det er gjort undersøkelser der tallet for frafall etter en frelses-bønn ved et alterkall er hele 84-97 %. Likeledes vitner Paul Washer om i en Youtube video om at Billy Graham uttaler at han ville være fornøyd hvis 5 % av de som kom frem i alterkall forble på Veien. Så disse som praktiserer dette, alterkall og frelses-bønn, vet altså utmerket godt at det er en dårlig ide for å si det mildt. Altså ca 95 % av de som kommer frem blir forført. De går hjem og tror de vil gå til Himmelen når de dør. Det kan vanskelig bli verre.

Det vi gjør er å at vi opphøyer oss til å bestemme hvem som går til himmelen. Det finnes bøker i dag som omhandler dette og et par er; «Ten Indictments Against the Modern Church» av Paul Washer og kanskje spesielt «The Sinner’s Prayer - Fact Or Fiction?» Av Andrew Strom. Selv et søk på nettet gir mang millioner av treff og Wikipedia har til og med komme med en artikkel i det siste.

Det de som praktiserer frelses-bønn gjør er å gi folk en god samvittighet slik at når mennesker senere kommer i tvil og vil forsikre seg om at de er på Veien så åpner de ikke Skriften for å se om de er på Veien, men de går til en pastor og spør. Han vil da spørre om de har tatt imot Jesus som sin frelser og de vil svare at ja de var på et Graham-møte og ba en frelsesbønn. Så vil de bli spurt om de var oppriktige og de vil svare ja ...

Da vil de få en ny forsikring om at alt er i orden. Du har billett til Himmelen. Ikke noen dåp i vann, ingen formaning om at det er de som holder ut til enden som vil bli frelst, men bare at en gang frelst alltid frelst etter en frelsesbønn. Forførelsen blir da total fordi hver gang den Hellige Ånd med sin stille stemmer prøver å få de inn på Veien ved å godta Skriften så vil de bare ringe sin pastor og få sin forsikring. De skulle vært arrestert alle disse pastorer som gir disse forsikringer.

Saken er jo den at når du er gjenfødt har du ikke behov for å hele tiden bli minnet på at nå er du frelst, at «det er i orden med deg». Vi takker Jesus 24/7 for gjenfødelsen. Hva vi snakker med Han om er en ting, men hva vi proklamerer inn i andres liv er en annen ting. Ingen uten den Hellige Ånd kan proklamere frelse inn i et hjerte. Og når det er gitt garanti fra den Hellige Ånd trenger vi ikke å høre det fra andre.

Det er de samme personer som kritiserer for eksempel barnedåp som ber en kvikk frelsesbønn og sende folk ut i verden med et klapp på skulderen og et «lykke til». Akkurat som Gud Allmektig er avhengig av lykke. Hovmod.

Leonard Ravenhill går langt i sine påstander, men vi er enig. Han sier blant annet for å sette det på spissen; «Frelses-bønnen» har ledet flere til helvete enn alle barene i Amerika til sammen.»

Når noen sier «be etter meg» og avslutter med «nå er du frelst» så forkynner de et annet evangelium. Det har nå gått så langt at man i studiebibler hvor man gjør en mal for evangelisering legger inn frelses-bønnen.

De som ønsker å kommentere her vil alle bli bedt om å vise hvor i Skriften det står noe om frelsesbønn.