Et velsignet minne etter Norvald Yri.

Author picture

søndag 9. september 2018

dagensdebatt

Herved vil jeg slutte meg til de mange rosende ord som er uttalt over Norvald Yri etter hans bortgang den 12. august.

. Han har betydd mye for mange. Opplevelsen jeg hadde med Norvald Yri i en telefonsamtale fra 2009 hadde stor betydning for meg. Som kjent er navnet Dr. Norvald Yri å finne blant de 4 redaktører for Bibleoversettelsen,”Bibelen Guds Ord”. Det er en utmerket oversettelse, men spesielt i et vers ble det gjort en dramatisk endring som etter min mening har gjort det mye vanskeligere å forklare søkende og engasjerte sjeler hvem Jesus er og hvilken natur han egentlig hadde. Dette er et tema som er av den største betydning for de mennesker som vil overvinne synden i stt liv og etterfølge Kristus. For å tydeliggjøre hva jeg mener skriver jeg først det gjeldende verset 1 Peter 4, 1 i den siste utgave fra 2007 som Norvald Yri var med på. Verset lyder nå slik: Derfor, når Kristus har lidd for oss i kroppen, så skal også dere væpne dere med den samme tanken: At den som har lidd i kroppen, har brutt med synden.

Bibelen i revidert oversettelse av 1930 oversetter verset på følgende måte: ”Da nu Kristus har lidt i kjødet, så væbne og I eder med den samme tanke, at den som har lidt i kjødet er ferdig med synden”. Vi ser da at ordet ”kjødet” i 1930 oversettelsen er skiftet ut med ordet ”kroppen” i 2007 oversettelsen. Betyr det noe vil noen spørre. Ja, det betyr enormt mye. Hør bare. Jeg fortalte Yri da at å forandre ”å lide i kjødet” med ”å lide i kroppen” gjorde teksten meningsløs. Det er mange mennesker som har lidt og lider i kroppen, men av den grunn ikke er blitt eller blir ferdig med synden”. Yri var til min store lettelse enig i dette synet og betrodde meg at selvom han stod oppført som en av redaktørene, hadde han ikke hatt så mye å gjøre med denne oversettelsen, og at han mislikte denne forandring fra ”kjødet” til ”kroppen”. Noen år senere leste jeg til min glede i Norge idag at Norvald Yri hadde hatt ansvar for en nynorsk oversettelse hvor han hadde gått bort fra å bruke ” å lide i kroppen” til ordet ” å lide i kjødet”. Det var veldig bra gjort, men helt nødvendig for å kunne bli kalt en pålitelig Bibeloversetter. Takk Gud for Norvald Yri.

Dette er etter min mening, uten sammenligning, den aller største gjerning han har gjort. Måtte alle andre Bibeloversettere gå i samme spor og gå tilbake til å bruke ordet ”sarx” som i sin sammenheng med sikkerhet betyr at Jesu indre natur var kjødelig og fallen. Følgende skriftsted bekrefter dette:”Gud sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet”. Rom 8,3. Jesus ble fristet som oss i alle ting og ikke nok med det, men han drepte synden i kjødet og ga det aldri noen næring Ef. 2, 14-17. Hebr. 2, 17-18.

Jesus viste en enestående troskap mot Guds Ånd. På grunn av det kan nå alle som har overgitt seg til Ham akte seg døde for synden og levende for Gud, for vi har jo det samme kjød som han. Rom 6, 10- 14. Da først blir Jesus vår grunnvoll som vi kan bygge videre på. Hadde Jesus hatt det samme kjødet som Adam før fallet ville Han aldri kunnet ha drept synden i sitt kjød for den hadde simpelthen ikke vært der. Da kunne Jesus heller aldri blitt vår frelser. Gud hadde da heller ikke kunnet fordømme synden i Jesu kjød, som det står i Rom 8,3. Bibelens budskap om at Jesus ikledde seg vår falne menneskelige natur åpner opp for enorme perspektiver! Den motsatte forståelsen fører uvegerlig til stagnasjon og desperasjon fordi det ikke blir noen levende vei å gå på Hebr.10, 19-20. Satanisk forførelse har da vunnet frem.

Det er like lett å stadfeste at de fleste kirkesamfunn tror og lærer at Jesus i sin fysisk begrensede kropp, hadde en ufallen og fullkommen natur som den 1. Adam hadde før han falt i synd og som den natur den katolske kirke hevder Maria, Jesu mor, hadde. Men hvorfor trengte Jesus da å bane den nye og levende vei gjennom sitt kjød forat vi kunne komme tilbake til Gud og hvordan kunne Jesus beseire synden hvis den ikke hadde vært i hans eget legeme? Ef. 2, 14-16. Så lenge vi står fristelsene til å synde imot ved den Hellige Ånds hjelp er vi uskyldige, Jesus ble også fristet som oss dog syndet aldri( Living Bible,) men sier vi ja til fristelsene, blir vi skyldige og trenger igjen å be om tilgivelse. 1.Joh 2, 1. Det er en avgjørende forskjell mellom å ha synd og å gjøre synd. Norvald Yris store fortjeneste ligger, etter min mening, heri at han ved å innføre ordet ”kjød” på ny istedenfor ordet ”kropp” eller lignende har åpnet opp for den rette kunnskap, som holder på å gå tapt, om Jesus Kristus Guds Sønn, Han som er kommet som menneske av Davids slekt. Rom 1, 3. Ære være Gud for det.

Gerard OordLes reaksjoner på denne artikkelen