Er islam under Allah på lang sikt forenlig med andre kulturer?

Author picture

lørdag 7. juli 2018

dagensdebatt

Hva innebærer islam som religiøs og politisk idésystem? Kan den med troverdighet pr.def. reformeres eller må den klart avvises?

Søkelys på islam med bakgrunn i YouTube-innlegget som viser saksgjennomgang ved Robert Spencer; for Jihad Watch. Horowitch Freedom CenterTV:
Spørsmål og svar. Utdrag fra hans sitater. Utvidede uttalelser foreligger. Oversettelse v/ undertegnede AESF.
Linken til YouYube- undervisningen medfølger nederst.


Hva er godt i islam?

Kan man ta Muhammed og sharia ut av islam?
- Nei.
Det vil være det samme som å ta Paven og nattverd ut av katolisismen. Man kan ikke ta Torah ut av jødedommen. Det er samme ting.
Islam er Muhammed og hva Muhammed sa og gjorde. Hva Koranen sier.

Hva er godt i det?
Det finns en folkelig religiøsitet innen islam, - noe som dog forsøkes å erstattes av SaudiaArabias forståelse av islam. Forstått som motivasjon for å gjøre godt. Jo mer man leser Koranen, dess mer ser man dog hat og oppfordring til vold.
....
Jo mer man kjenner sin religion, dess verre person er man sannsynlig kan utvikles til å bli. Dette er problemet som må konfronteres, og ikke sukres i omtale.

Vedrørende muslimsk samarbeid med myndigheter:
Er man redde for andres meninger,
eller er det noe i Koranen selv som tilsier at man ikke klager på/ sier noe negativt om andre muslimer?
- Ja. Kapittel 4 v.92 i Koranen sier “ikke drep en muslim”, og i utledet forstand: Ikke handle med negativ virkning mot en muslim.

Det er et meget klart/sterkt skille mellom en muslim og en ikke-muslim. Det karakteriserer alt i islam. Alt handler om dette skillet.
Kap.48.29, sier: Muhammed er Allahs apostel, og muslimer er nådefulle mot hverandre, men uten nåde eller barmhjertighet mot de vantro.
Om man ber muslimer si fra om de ser noe i sitt miljø, vil de si nei - fordi de er muslimer, du er det ikke. - Dvs. Ikke si det ut rett frem, men handle utfra det.
..
Div eksempler på oppfordring til “hysj” og til kun å innrømme i ettertid, - dersom det er uunngåelig.
Om en muslim ikke selv vil utføre vold, kan han dog være tilbøyelig til å ikke motsette seg at andre gjør det.

Hva er Sharia?
Sharia er veien til Vannet. Et hellig, godartet religiøst, individuelt system for muslimer. Bønnetider, renselsesregler før bønn, ekteskaplover etc.
....

“Islamofobi”?
Hvorfor skille islam fra jødisk, kristen og annen religiøs tro?
Sharia - et ikke bare religiøst men politisk system, og et politisk system som er autoritært, voldelig og pr.def. i sin kjerne overlegent alle andre.
..
Sharia gir mandat til at kvinner er 2.klasses borgere og kan bli slått m.v.
-At deres vitnesbyrd er verd 50% versus en mann, og deres arv likeså.
-At de kan straffes med døden dersom de overtreder seksuelle grenser.
-At det er en ære for kvinner å la seg kjønnslemste;
implisitt få redusert seksuell nytelse og dermed er lettere kontrollerbare.

Sharia gir mandat til diskriminering av de vantro;
- At de kan ikke bygge nye gudshus eller reparere gamle, slik at deres kultursentre alltid er i en status av reduksjon.
- At muslimske kvinner kan ikke gifte seg med en vantro, men vantro kvinner kan giftes inn i muslimske hjem. Slik at den ikke-muslimske del av befolkningen alltid vil være i posisjon av tilbakegang.
- At vantro kan ikke holde autoritet over muslimer; kan ikke ansette muslimer, og vil derfor automatisk bli en marginal del av samfunnet. Vil kunne være en kristen bedrift, ha kristne el. ikketroende ansatt, men vil måtte kunne tilsidesettes versus en konkurrerende muslimsk bedrift.
- Kristne er gjerne betegnet som de laveste på rangstigen, - gatefeiere.
Dette regnes som å være guddommelig lov som ikke kan ties om.

De som tenker å reformere islam: Hvordan kan man reformere noe som allerede er definert som er i sin perfekte form? Det kan ikke gjøres.

*Koranen - Ord fra Allah.
*Hadith (fortellingene om Muhammeds ord og liv)
*Sira (biografien om Muhammed).
Når man har uttalelsene fra Allah samt Muhammed, kan disse ikke omgjøres eller debatteres. Kap 33.36.
Det som er blitt bestemt av Allah og Hans budbærer (Muhammed), er den perfekte lov og umulig å bringe til taushet. Og den gir mandat til all undertrykkelse. Derfor er motstand mot Islam viktig.

Ingen ikke-troende har mandat til autoritet over en troende muslim. Det betyr at alle styresett som ikke er basert på islam, er illegitime og muslimer har en forpliktelse til å bekjempe, underminere og erstatte disse med Sharia.
Dette er en direkte imperativ holdning av underminering av et styresett i den hensikt å erstatte med Sharialov. Sharia - når folk handler mot den, er en direkte trussel mot en sekulær konstitusjon/republikk slik grunnlovsfedrene etablerte den. En ikke-religiøs stat, er en nødvendighet for frihet i vår tid hvor mobilitet er så sentralt.

Sharia er en direkte trussel mot ytrings- og samvittighetsfrihet. Mot likhet for loven. Mot lik tilgang til lovpålagte tjenester; - jfr muslimers priviligerte status versus ikke-muslimer.

Så - selvfølgelig: Alle som verdsetter amerikansk konstitusjon og livsgrunnlag, skulle være i opposisjon til Sharia. De som skygger unna, de som sier at Sharia kun handler om personlig tro, er ikke ærlige. Man må da vurdere om de som ikke er ærlige, kanskje ikke har dine beste interesser på sitt hjerte.

https://www.youtube.com/watch?v=CGNXuI1ur4M

Avsluttende kommentar, egen:
De ulike punktene gjennomgått er kjent fra mange hold, og regnes derfor som alment kjent i det offentlige rom og i utgangspunktet representativt for islam. Henviser for øvrig til Koranen vedr. skriftsteder nevnt.
Sharialov må derfor forstås som inkompatibel med judeokristne samfunnsstrukturer.
Norske ledende politikere må foreta denne politiske avklaringen internt samt med det muslimske ansvarlige lederskap.

Jeg foreslår offentlig gjennomgang med svar fra norske muslimske ledere angående om det er riktig forstått; og at Staten evt. på dette grunnlag foretar en avvisning av islam som et påberopt guddommelig dogme og en rettmessig parallell og uttrykk for multikultur.
Samt at krav om offisiell konvertering til Norges egen grunnlov kreves for å bo i landet utover en viss kortere tidperiode som evt. flyktninger eller asylsøkere. Implisitt å konkret frasi seg lojalitet til islam under måneguden Allah.
Dette er etter mitt skjønn imperativt utfra dagens idéologiske situasjon for å opprettholde norsk lov og felles prinsipp om likeverdig tillitskultur i et lengre perspektiv.

Det betyr også å konkret reise spørsmål om hvorvidt man kan ha en muslimsk bekjennende troende nestleder, potensiell statministerkandidat; gitt en slik samfunnspolitisk fundert klart klassedelt og urettferdig grunnidé.
Jfr. eksempifisert ved krav til dåp/ tilslutning/ lojalitet til engelsk grunnlov, for hustru Meghan nylig gift med til brittiske prins Harry.
I motsatt fall vil dette i praksis eller åpent kunne underminere eller rasere den likhet for loven som det norske samfunn har knesatt som bærende statsprinsipp i mer enn 1000 år.

Bør forøvrig enhver leder og lisensinnehaver avkreves troskapsed mot “lovens intensjon i tillegg til dens bokstav”? Og tilslutning til krav om “å leve utfra å gjøre mot andre som man vil andre skal gjøre mot en selv”? Jfr. kristen grunnfilosofi.

Representerer Islam dog genererelt sett likhetstrekk med norsk egen “folkelighet” og idé, - i den forstand å utføre selektiv rettferdighet basert på ulike idéer som “sosial rettferdighet” eller valg utfra egeninteresser eller intern gruppetilhørighet - versus nøytral, individuell rettferdighet i seg selv?

Hva og hvilken grunnfilosofi kan best garantere for rettferdig prakstisering av norsk lov, intensjon & rettspraksis i det daglige liv?