Illustrasjonsbilde.

Jeg hadde ikke blitt ordinert

Author picture

tirsdag 30. januar 2018

dagensdebatt

I 1991 ble jeg ordinert til prest. Hadde jeg den gang stått for det som kirkemøtet nå sier er ok angående samliv, så hadde jeg ikke blitt ordinert til prest.

I Bibelen står det at Gud skapte dem til mann og kvinne og de to skal være ett. Har jeg ikke lov å mene at slik noen lever er feil? Det betyr ikke at jeg ikke elsker mennesker om jeg mener at noe er galt. Ikke at jeg bør gå og peke på hvordan andre lever, men at kirken har endret seg slik på kort tid er et stort svakhetstegn.

I 1991 mente nok de fleste at det Bibelen viser oss om ekteskapet var helt tydelig - og, ja, Bibelen er så tydelig på det. Kirkens store svakhet i dette er at den er styrt langt på vei, som et politisk parti - demokratisk avgjørelse av hva Bibelen sier.

En annen stor svakhet er at mange av de sentrale biskoper i prosessen har vært politisk valgt før kirkens 1. ønsker. Å mene at noe er galt betyr absolutt ikke at en ikke elsker andre mennesker.

Jeg tror at Gud er en god Far som elsker med evig kjærlighet og vil oss bare vel. Jeg ble ordinert på “sola scriptura “ - “ skriften alene “ . Jeg hadde ikke blitt ordinert i 1991 om jeg hadde hevdet det som ble demokratisk bestemt i fjor. Jeg vil stå på “ sola scriptura “ - der står det om å elske og om å være sanne.

La oss leve i kjærlighet og sannhet i møte med andre - NB! - disse to ordene må henge sammen. Jesus var tydelig i møte med en kvinne om hennes liv - men han sa ikke noe til henne før hun selv kom med det. Vi ser så at møtet hun hadde med Jesus endte opp med stor begeistring hos henne.

Slik er Jesus, han var fylt av kjærlighet og sannhet. La oss leve slik vi også!