Illustrasjonsbilde: Edward Cisneros, Unsplash

Diskriminerer de i Iveland?

Author picture

lørdag 24. februar 2018

dagensdebatt

En mann nektes å underholde med sang fra scenen, fordi han er homofil. Slik vil vanlige seere og lesere trolig oppfatte presentasjonen som NRK og TV2 gir av det som skjer på bygdas bedehus.

Regien hos dem som har makt, er klar: heng ut disse hjerteløse, konservative bedehusfolkene, siden myndighetene ikke griper inn. Man kan bare håpe at slike utdaterte holdninger snart går over. Vårt Lands debattredaktør på TV2 trøster oss bekymrede seere med det. Norske medier hjelper så gjerne til, og de har makt.

Hvem bryr seg om at saken kan presenteres på en helt annen måte? Som for eksempel:

På dette og på mange bedehus tenker man at sang i møtene er tilbedelse av Gud, ikke underholdning. Og at mennesker som permanent forkaster det Gud har fastsatt som obligatoriske “livsstilsvalg” for samlivet, ikke samtidig kan representere forsamlingen når den tilber denne Gud med sin sang.

Det er jo slik tilbedelse et “lovsangsteam” skal lede forsamlingen i, hvis man skal ta oppgaven deres seriøst. At sanggruppen er “ungdomsarbeid”, så sangen deres ikke kan tas alvorlig som menighetens tilbedelse, er å underkjenne unge menneskers plass i gudstjenesten.

Iveland bedehus har liten samfunnsmakt. Når får vi se at medier som utroper seg til talsmenn for “den lille mann”, anstrenger seg for å vise offentligheten hvordan det lille bedehuset forsøker å berge sin religiøse integritet?

Når får vi se at mediene “går etter makta”, i stedet for å delta i hylekoret?
 

Espen Ottosen: – Det er problematisk at mange anser det å være homofil og å leve ut sin seksualitet som samme sak, sier...

Posted by Dagen on 25. februar 2018

 

– De siste dagene på Sørlandet har vært preget av et opprør mot diskriminering av homofile på Iveland Bedehus. Debatten...

Posted by Dagen on 26. februar 2018