Jan Hanvold burde vise takknemlighet for et slikt utspill og åpne for en saklig debatt om egen virksomhet og væremåte, skriver Odvar Omland.  Foto: Stein Gudvangen

Den omstridte TV-predikanten

Author picture

tirsdag 28. november 2017

dagensdebatt

Jeg bli rett og slett lei meg når jeg leser enkelte debattinnlegg i Dagen i dag.

Jeg synes Jan-Aage Torp skyter over mål. Ved sin sure kritikk av Jarle Hauglands forslag i forbindelse med overtramp fra Jan Hanvold. Forsøk på å slakte et debattopplegg før det starter. Å kalle dette for en krig mot “evangeliets fanebærere” karaketeriserer seg selv. Dagens redaktør bør ha takk for at Haugands balanserte og fornuftige forslag ble behørig belyst.

Jeg er ingen fast seer av Visjon Norge, men er innom der rett som det er. En god del kan jeg gjerne sluke, men det er sider ved opptreden til den ansvarlige redaktør Jan Hanvold, som jeg nok setter enkelte spørsmål ved.

Jeg kan ikke fordra hans sterke karakteristikker av andre. Usmakelig. Det stilles også spørsmål ved hans etterrettelighet. Derfor griper jeg med interesse utspillet fra lederen av Tro & Medier, Jarle Haugland, slik det fremkommer i avisen Dagen. En balansert og viktig iakttagelse. Som alltid, en sak har to sider. Hauglands forslag er:

1. Be for kanalen.
2. Forsøk å se begge sider av saken.
3. Sende e-post med tilobakemeldinger

Hanvold burde vise takknemlighet for et slikt utspill og åpne for en saklig debatt om hans egen virksomhet og væremåte.