GUD: Det er med stor bekymring jeg ser at media og også enkelte muslimer bruke ordet Gud om sin egen gud Allah, skriver Georg Bye-Pedersen. Illustrasjonsbilde: Fotolia.com

Den kristne treenige Gud er ikke Allah

Author picture

søndag 4. mars 2018

dagensdebatt

Hvorfor blir vi villedet?

Det er med stor bekymring undertegnede ser at media og også enkelte muslimer bruke ordet Gud om sin egen gud Allah. Det er derfor betimelig å påpeke dette da ordet Gud får en til å tenke på den kristne treenige Gud. Om enkelte muslimer bruker bevisst ordet Gud for å henlede leseren til den kristne Gud skal være usagt, men det blir helt feil å bruke ordet Gud når en mener Allah. De to religionene er svært ulike.

Vers i Koranen oppfordrer til bekjempelse av alle som ikke tror på Allah.
Koranen Sura 9 vers 29: Bekjemp dem som ikke tror på Allah og dommens dag, som ikke forbyr det Allah og Hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i ydmykhet.

Jesus snakket aldri om bekjempelse av andre.
Matt 28, 18-20 Misjonsbefalingen: 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

I den engelske Koranen står det: 20,14
Indeed, I am Allah . There is no deity except Me, so worship Me and establish prayer for My remembrance. (
Faktisk er jeg Allah. Det er ingen gud enn meg, så tilbe meg og etablere bønn for minnet mitt)


Legg merke til at det står ikke «Gud», men Allah. Viser også til følgende link: http://www.islam-info.ch/en/Who_is_Allah.htm


Vil bare si at det er store forskjeller på den kristne Gud og den muslimske Allah. Den Kristne Gud står for kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse. Det finner en ikke i Koranen. Der er det en egen islamsk lov såkalt Sharia lov som gjelder.


Altså vidt forskjellig budskap. Undertegnede vil si diametralt forskjellige budskap. Følgelig blir det altså feil og snakke om Gud når en mener Allah.

Hvorfor blir vi villedet?
 

KRISTENLIV: Er ikke våre muslimske naboer og landsmenn nettopp disse markene som er hvite til høst? Er det ikke Guds...

Posted by Dagen on 24. januar 2018