Den kristne røsten

Author picture

fredag 6. juli 2018

dagensdebatt

Fra tid til annen dukker det opp debatt om forholdet kristendom og politikk. Mer kristendom i politikken? - Bland ikke kristendom og politikk!- Bibelen rettesnor i politikken?I dagens Vårt Land kan vi lese at man vil ha kirkedebatt i Høyre. Altså den kristne kulturarv, som man snakker pent og pyntelig om uten at dette viktige verdigrunnlaget for Norge som nasjon ikke ser ut til å være særlig involvert i dagens politikk. Når har noen sist nevnt Jesus i stortingsdebatten? Det var en professor som i sin tid pekte på Jesus som bedriftsherre. Heldigvis var Jesus ingen partipolitiker. Men blant annet de fire evangeliene i Bibelen gir god anvisning også for dagens politikere. . I denne forbindelse drister jeg meg til å si at «de gamle er eldst». Og da tenker jeg så kort tid tilbake som til som til Inge Lønning. Som etter min mening var en god kristen kulturbærer, som virkelig lot sin røst høre. Ellers er det smått med «Lønninger». Derfor er det virkelig god grunn til å ønske partileder Knut Arild Hareide hjertelig velkommen til å få fres i målbæring av kristendommen, det vil si peke på den forrang som denne kulturarven har krav på . I det flerkultuelle Norge mener jeg og forhåpentlig mange med meg at det er nødvendig å være sikker på landets kristne ståsted. Og da med respekt for andre religioner. Lykke til Hareide. Med å heve røsten om det kristne tankegodset. Men for all del kristendommen skal ikke ligge an til å være hverken høyre- eller venstrevridd eller «tilhøre « noe politisk parti. «Her er ikke jøde eller greker…..»