Kirken har nok gravet sin egen grav

Author picture

onsdag 13. april 2016

dagensdebatt

Dolkestøtet i ryggen på homofile som lever etter Guds ord!

Det finnes homofile som i dag kjenner seg tråkket på, fordi de har valgt å leve etter Guds ord.

Valget har det aldri hvert tvil om, det er ikke påtvunget, men er basert på hele Guds ord, ikke en “klipp og lim”-bibel som ofte er et resultat av den såkalte; bibelkritiske forskningen.

Det å basere seg på tvil om den eller den teksten er rett, eller om opphavet er å stole på. Er etter min erfaring, at man sitter igjen med en utklippsbok som passer tidsånden og opinionen. (2.Tim 4:3-4) Det å innføre vielse fremfor Guds Alter som strider mot Guds fulle og hele sannhet er blasfemisk og spottende!

Jeg tror ikke kirken kommer til å få flere fylte seter etter dette vedtaket som nå er blitt vedtatt i kirkemøtet, men heller at benkene blir tommere og tommere for dem som før hadde sin plass der.

Kirken har nok gravet sin egen grav, noe som man har sett konturene av lenge. Kirken skal jo være “Lys og Salt” i verden, ikke “sukker og leskedrikk”.