Illustrasjonsbilde: Fotolia

Bibelen og fortapelsen

Author picture

søndag 25. februar 2018

Dette innlegget er en respons på "Den andre av livets to utganger"

dagensdebatt

Her er min påstand: Det er dårskap og tro at Bibelen ikke taler om en evig fortapelse, med evig pine.

I en artikkel tidligere i debattforumet her, kan man lese et syn på fortapelse som ikke står overens med Bibelen. Synet hevder at bibelens forkynnelse om fortapelse, ikke er en evigvarende tilstand, men noe som er avgrenset en hvis tid.

Jeg skal ikke gå inn på de versene som er sitert i artikkelen, men ei heller løfte fram bibelsteder som forteller om en evig fortapelse.

Så, hva sier egentlig Bibelen om fortapelsen?

Definisjonen av fortapelsen er den plassen de urettferdige går etter døden, det er Guds straff over de urettferdige. Denne plassen blir i Bibelen flere plasser omtalt som evig flamme.

Matteus 25:41 Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og englene hans.
Matteus 3:12 Han har sin kasteskovl i hånden og skal rense sin treskeplass. Hveten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes.


1 Tessaloniker 1:8 Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. 9 Den straffen de skal lide, blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet

Bibelen forteller også om en vedvarende lidelse.

Åpenbaringen 14:9 En annen engel, den tredje, fulgte etter dem og sa med høy røst: Dersom noen tilber dyret og dets bilde, og tar merket på sin panne eller sin hånd, 10 da skal han også drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger. Og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øyne. 11 Røken av deres pine stiger opp i all evighet. De har ikke hvile dag eller natt, de som tilber dyret og dets bilde, og hver den som tar imot merket med dets navn.

Konteksten til denne passasjen handler om de mennesker tilber dyret. Dette er de som ikke er gjenfødd og frelst.

Men for og gjøre dette veldig kort og klart, hvis det er slik at fortapelsen hadde bare vert en midertidlig tilstand, så hadde ikke straffen vert god nok. Fordi Gud er evig. Menneske har syndet mot en evig Gud. Den evige Gud krever en evig straff for synd. Og dette ser man også i bibelen. Det siste versstedet jeg vil dele handler om dommen som skal komme. Det er den dagen da Jesus Kristus skal dømme verden.

Matteus 25:31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. 32 Og alle folkeslag skal samles fremfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene.

Dette taler om en dag som kommer, da Jesus Kristus menneskesønnen kommer igjen. Det taler om en splittelse i folkeslagene, en splitting av mennesker.

Matteus 25:34 Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. 35For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. 36 Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. 37 Da skal de rettferdige svare ham og si: Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg å drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og ga deg klær? 39 Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? 40 Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. 41 Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og englene hans. 42 For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke å drikke. 43 Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. 44 Da skal de svare ham, også de, og si: Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel, og tjente deg ikke?

Her snakker Jesus om de som ble frelst, og de som ikke ble frelst. Sauene, og geitene. Til slutt forteller Jesus Kristus, den dom som vi flere plasser leser om, og den straff som ligger over de urettferdige.

45 Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg. 46 Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.

I dette tilfellet går det ikke ann og skille evig pinsel fra evig frelse, de er stilt opp som motstykker, som to forskjellige evige tilstander. Den ene gruppen til evig frelse, den andre til evig pine.

Evangeliet er klart! Jesus Kristus har frelst oss fra vår skyld og vår synd, dette blir tilregnet oss rettferdighet ved tro. I oss selv har vi ingen rettferdighet, og har syndet mot Gud. Vi fortjener en evig pinsel, en evig fortapelse. Det er Guds nåde at vi kan få frelse ved hans sønns verk!

Johannes 3:16 For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

Omvend dere og tro, for dette handler om det evige liv!

 

 

TEOLOGI: Ordet helvete finnes faktisk ikke i grunnteksten. Det er et relativt moderne ord som oppstod først rundt år 725 etter Kristus, skriver Thor Ivar Hornnes på DagensDebatt.no:

Posted by Dagen on 22. februar 2018

 

DagensDebatt.no : «Uten udødelighet kan de vantro ikke eksistere i evigheten. Det er bare de som er tildelt evig liv som...

Posted by Dagen on 26. februar 2018