AP som landssvikere?

Author picture

søndag 18. mars 2018

dagensdebatt

Vakthundene våre sover!


Anders Behring Breivik så på AP som landssvikere sier Hanne Skartveit i vedlagte artikkel. https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/kaynq6/sylvi-listhaug-og-konspirasjonsteoriene

Vel det var vel på tide at saken «kom ut av skapet» som det heter. Undertegnede husker godt hvordan media med NRK og TV2 i spissen gjentok og gjentok tragedien på Utøya dag ut og dag inn. Massedrapene som sjokkerte oss alle. Aldri ble spørsmålet om hvorfor tatt opp. Ikke før i går da jeg leste på VG artikkel over fra Hanne Skartveit om Sylvi Listhaug. Der står det: «Vi vet hva Anders Behring Breivik oppga som hovedmotivet for at han drepte 69 barn og ungdommer på Utøya. Han mente Ap legger landet åpent for muslimsk innvandring og islamistisk terror. Breivik stemplet Ap som landssvikere. Derfor var hans angrepsmål AUF-ere. De som utgjør Aps fremtid.»

Hun sier vi vet hva Breivik oppga som hovedmotiv!

Vi Vet? Vet vi? Vet hvem? Ja det kan se ut som om media vet at disse massedrapene på regjeringen med AP i spissen og drapene på unge fremadstormende AUF ungdom var fordi Breivik så på dem som landssvikere. Dette forteller hun nå 7 år senere. Ja det var nå på tide at dette skulle bli sagt nå da!

Det som forundrer meg er at media har underkommunisert om dette i 7 år. Sensur? Ja dette er for undertegnede sensur.

Det heter seg at media har et informasjonsansvar men ikke en informasjonsplikt. Vel i denne sak hvor altså Breivik så på Ap som landssvikere fordi de hadde åpnet opp grensen for Islam til Norge burde dette så absolutt vært informert om. Som kjent er media dem som gir oss informasjon. Det er dem som styrer hva vi skal vite. Det er dem som styrer agendaen i vårt samfunn. Ingen annen gir oss slik informasjon.

«Vakthundene» blant journalistene burde her ha grepet inn og fortalt oss om hvorfor Breivik gjorde det han gjorde. Hvorfor han så AP og AUF som landssvikere og hvorfor han mente at AP og AUF kan gi grobunn for islamistisk terror på norsk jord.

Vel her har NRK og TV2 i spissen et forklaringsproblem og en unnskyldning å komme med. De har sviktet som «vakthunder» enkelt og greit!