Egyptiske kvinner i kø utenfor et stemmelokale under første runde av folkeavstemningen om Egypts nye grunnlov i forrige uke. I flere arabiske land har det vært håp om at kvinners stilling skulle bli styrket som følge av regimeskiftene etter den arabiske våren.

Vinter av misnøye etter den arabiske våren

KrF Kvinner vil forbli i opposisjon

krfs veivalg

Ingen av regjeringsalternativene fikk flertall i en avstemning gjort blant delegatene på KrF Kvinners landsmøte søndag. Majoriteten vil forbli i opposisjon.