Bombene eksploderer fortsatt i Irak, der det i gjennomsnitt ble drept ti sivile hver eneste dag i fjor.

Tallet på sivile ofre øker i Irak

KrF Kvinner vil forbli i opposisjon

krfs veivalg

Ingen av regjeringsalternativene fikk flertall i en avstemning gjort blant delegatene på KrF Kvinners landsmøte søndag. Majoriteten vil forbli i opposisjon.