President Mohamed Mursis tilhengere fortsatte sine demonstrasjoner utenfor presidentpalasset i Kairo torsdag morgen, etter å ha overnattet på stedet. Deres motstandere hadde forlatt stedet.

Stridsvogner utenfor presidentpalasset i Kairo

KrF Kvinner vil forbli i opposisjon

krfs veivalg

Ingen av regjeringsalternativene fikk flertall i en avstemning gjort blant delegatene på KrF Kvinners landsmøte søndag. Majoriteten vil forbli i opposisjon.