VERN OM LIVET: Livsvernere står i spissen for den økende motstanden mot abort i USA.

Stadig færre tar abort i USA

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).